Innehåll

Nu finns en Excel-modell som enkelt räknar ut den optimala fördelningen mellan lön och utdelning utifrån 3:12-reglerna. Bakom modellen står Carl-Magnus Falk, som precis som många andra revisorer, drivs av lusten att skapa bra förutsättningar för småföretagare.

– 3:12 är ett komplicerat regelverk med många parametrar och frågor kring regelverket dyker upp i de flesta samtal med kunderna. Många vill veta vilken som är den optimala fördelningen mellan lön och utdelning, säger Carl-Magnus Falk.

Han insåg att det inte fanns någon bra modell på marknaden för att räkna ut svaret på den återkommande frågan från kunderna och byggde därför en egen enkel modell i Excel och började testa sig fram. För att utveckla modellen tog han sedan hjälp av Lukas Lilja och åtskilliga arbetstimmar senare hade modellen tagit form.

Carl-Magnus Falk och Parameter Revision AB valde att lansera sin modell som finns gratis på webben. 3:12-modellen ger ett förslag på optimal fördelning mellan lön och utdelning utifrån gällande 3:12-regler och utifrån förslaget på kommande 3:12-regler.

Utgångspunkten är maximalt kassaflöde för användaren privat efter alla skatter och avgifter. Hänsyn tas också till arbetsgivaravgifter, bolagsskatt, inkomstskatt, pensionskassaflöde diskonterat för inflation, skatt på utdelning och så vidare.

– 3:12-modellen tar inte hänsyn till mer mjuka parametrar så som sjukpenning och möjlighet att låna pengar på banken. 3:12-modellen är inte en ”rådgivningsrobot”. Vi hoppas är att det kommer underlätta för småföretagen samtidigt som de får en bättre förståelse för sin skattesituation. Det är min mission, säger Carl-Magnus Falk.

Han rekommenderar dock inte att man enbart kör modellen på egen hand.

– Det är alltid bra att stämma av med sin revisor eller redovisningskonsult innan man fattar några beslut utifrån modellen, säger han.

Modellen finns på: www.312modellen-regelverket.se

Charlotta Marténg

Gäller det dig?

Stäm av med din revisor eller redovisningskonsult.