Innehåll

Resultat nr 3 2017

Holdingbolag: ”En tydlig handlingsplan krävs”

Carina Hedrum är revisor på PBAB Redovisning och Revision AB. Hon jobbar mot små- och medelstora företag och har hjälpt till vid många generationsskiften. Både inom familjer och när företag har skiftats till anställda.

Är holdingbolag en vanlig lösning?

– Att starta två holdingbolag och skifta ägandet mellan dem i stället för att skifta aktieägandet mellan två fysiska personer kan i många lägen vara en bra lösning. Men det är viktigt att komma ihåg att alla bolag är unika, så det är bra att diskutera med sin revisor eller redovisningskonsult för att hitta bästa lösningen.

Vilka fördelar finns med holdingbolag?

– Om det finns ett starkt driftsbolag i grunden, som funnits länge och genererar fina vinster, kan holdingbolag vara en bra ekonomisk lösning när man vill skifta sitt företag till en anställd. Eftersom det handlar om fåmansbolag och de så kallade 3:12-reglerna styr, så kan det vara ett förmånligt sätt att skifta när du skiftar till någon annan än en släkting.

Vilka är utmaningarna med ett skifte genom holdingbolag?

– Det viktiga är att göra en tydlig handlingsplan, att både den gamla och den nya ägaren är överens om vad man vill få ut av skiftet. Och att man tar hjälp när det gäller de juridiska avtalen. En svårighet kan också vara att flytta fokus från den gamla ägaren till den nya, men då kan det samtidigt underlätta om den som tar över är någon som varit anställd i företaget länge och känner det väl.

Charlotta Marténg