Resultat nr 3 2017

Frågor och svar

Vad menas med företagets säte?

Jag driver ett litet aktiebolag som tillämpar K2-regelverket. I punkt 5.2 står att man ska lämna uppgift om företagets säte. Jag upprättar årsredovisningen själv och undrar om det är företagets adress eller styrelsens säte som avses?

I K2 hänvisas till 2 kap. 5 § årsredovisningslagen där det anges att årsredovisningen ska innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte. Av propositionen till denna paragraf framgår att ”En årsredovisning ska innehålla bland annar uppgifter om det redovisande företagets firma, organisationsnummer och den ort där företagets styrelse har sitt säte.” Vad som avses med säte i K2 är alltså den ort där styrelsen har sitt säte.

Hjälp! Vad händer om momsdeklarationen kommer sent?

Vad händer om min momsdeklaration kommer in för sent till Skatteverket? Får jag betala någon form av förseningsavgift och hur stor är den i så fall?

Om det skulle bli aktuellt med förseningsavgift fungerar det så att du först får ett övervägande om förseningsavgift från Skatteverket, och det kan du bemöta skriftligt. Efter det tar Skatteverket ställning till om du får förseningsavgift eller inte. Förseningsavgiften är 625 kronor.

Moms i euro eller svenska kronor?

Mitt företag har flera kunder som vill att vi fakturerar i euro i stället för svenska kronor. Nu kommer vi att gå dem tillmötes. Vad ska vi tänka på när det gäller momsen?

Det ni ska tänka på är att i fakturan ska följande anges: moms i svenska kronor, moms i euro samt omräkningskurs. Om du har euro som redovisningsvaluta behöver du inte ange momsen i svenska kronor, utan den ska anges i euro. Vill du däremot, som service till svenska kunder, även ange momsen i svenska kronor på fakturan finns det inget som hindrar det.

Som omräkningskurs ska du använda den kurs som gäller på leveransdagen. Får du betalt i förskott använder du kursen för dagen du tog emot förskottsbetalningen och om fakturering sker ett mindre antal dagar före leverans kan du använda kursen på fakturadagen.

Hur skyddar jag företagets namn?

Jag har nyligen startat ett företag med ett lite annorlunda namn. Nu har jag fått höra att det har startat ett företag med ett liknande namn på en annan ort i länet. Jag vill inte att vi blandas samman, kan jag på något sätt skydda mitt företagsnamn?

Det är skillnad på varumärke och företagsnamn. Ett företagsnamn registreras hos Bolagsverket och ett varumärke hos PRV. För enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag får du skydd för namnet i det län där verksamheten finns. Om företagsformen är aktiebolag eller ekonomisk förening får namnet skydd i hela landet. Kom ihåg att ensamrätten till ett företagsnamn gäller inom den verksamhet som du har registrerat företaget. Ett företagsnamn får heller inte endast beskriva verksamheten, kunna förväxlas med annat företagsnamn eller varumärke eller innehålla ett ord som antyder en annan företagsform.

Mer information om företagsnamn finns på www.verksamt.se.

Måste jag informera om skulder som inte finns?

Jag blev lite tveksam till hur jag ska tänka avseende notupplysningarna. Mitt aktiebolag tillämpar K2-regelverket, och jag upprättar årsredovisningen själv. Om bolaget inte har några långfristiga skulder och inga ställda panter eller eventualförpliktelser måste jag ändå lämna information om detta i årsredovisningen?

I årsredovisningslagen 5 kap. 13 §, 14 § och 15 § nämns att om ett företag har skulder, ställda säkerheter eller eventualförpliktelser, så ska upplysning lämnas. Om företaget inte har sådana poster, så behöver inte upplysning lämnas. Det är alltid frivilligt att lägga till ytterligare upplysningar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...