Innehåll

Resultat nr 4 2017

Dyrt att vara illojal

Arbetsdomstolen dömer två anställda samt deras företag att betala skadestånd på fyra miljoner kronor för bland annat brott mot företagshemlighetslagen och mot lojalitetsplikten.

När ett anställningsavtal sluts innebär det inte bara skyldigheter för arbetsgivaren. Även den anställde åtar sig vissa grundläggande skyldigheter, som gäller under hela arbetstiden samt under uppsägningstiden. Den mest grundläggande är självklart att utföra sitt arbete, men det finns även andra viktiga skyldigheter enligt lag. Arbetstagaren har också en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare.

Arbetsdomstolen, AD, har avgjort ett mål där två anställda samt deras företag, överklagat en dom från tingsrätten. Tingsrätten hade dömt de anställda och företaget för att ha brutit mot så väl upphovsrättslagen som företagshemlighetslagen och lojalitetsplikten. Domstolen ansåg att de skulle betala ett skadestånd om 10,5 miljoner kronor till sin gamla arbetsgivare.

Bakgrunden var att de anställda när de slutade på företaget ska ha stulit databaser samt startat en egen konkurrerande verksamhet. De anställda nekade och menade att de inte aktivt tagit databaserna, utan att någon skickat dem till dem anonymt. Varken tingsrätten eller AD tror på den förklaringen och menar att de anställda gjort sig skyldiga till brott.

AD sänker dock skadeståndet till fyra miljoner kronor. Rätten var inte enig då en av nämndemännen ville fastställa tingsrättens dom i sin helhet.

Arbetsdomstolen, mål nr b 128/15, dom 12/17.

Hemlig data.

De två anställda stal databaser från arbetsgivaren och startade konkurrerande verksamhet.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...