Innehåll

Resultat nr 4 2017

Kassaregister krävs även för utländska företag i sverige

Utländska företag utan fast driftställe i Sverige har varit undantagna krav på kassaregister. Från 1 maj i år tas undantaget bort.

Kravet på att företag som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning måste ha ett certifierat kassaregister har funnit sedan 1 januari 2010. Tanken har varit att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens genom att försvåra fusk och underlätta kontroll av kassaregister.

Men kontantbranschen har upplevt kravet på kassaregister som orättvist. Utländska företag utan fast driftställe i Sverige har nämligen varit undantaget kassaregisterkravet.

I november förra året lämnade regeringen en proposition där den föreslog ändrade regler. Syftet:

Att åstadkomma en förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen.

Riksdagen har nu fattat beslut i enlighet med regeringens förslag vilket innebär att lagändringen träder i kraft 1 maj i år.

I propositionen föreslogs en lagändring redan 1 april, men riksdagens skatteutskott konstaterade att de berörda företagen behöver informeras om förändringen, samt få tid att införskaffa och driftsätta kassaregister i sina verksamheter.

De nya reglerna innebär att den som driver företag i Sverige, men inte har något fast driftställe här, ändå ska vara skyldig att använda ett certifierat kassaregister om försäljning görs mot kontanter eller kontokort.

Kassaregistret behöver inte vara certifierat i Sverige, utan det räcker med att det har prövats enligt bestämmelserna i ett annat land inom EES, förutsatt att prövningen visar att kassaregistret uppfyller likvärdiga krav.

Läs mer: ”Lagrådsremiss: Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen”

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...