Resultat nr 5 2017

Föräldrapenning för företagare

Reglerna för föräldrapenning är snåriga för dig som är företagare. Det gäller att planera inför föräldraledigheten och göra allt korrekt. Annars kan du gå miste om den ersättning du har rätt till.

Så beräknas din SGI

Precis som dina anställda har du som företagare rätt till ersättning i form av föräldrapenning när du är föräldraledig, och tillfällig föräldrapenning när du stannar hemma från jobbet för vård av barn (VAB). Hur stor ersättningen blir beror på din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som Försäkringskassan räknar fram utifrån din årliga arbetsinkomst.

När du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag är arbetsinkomsten densamma som din inkomst av näringsverksamhet, som fastställs av Skatteverket med hjälp av deklarationen. Den består av företagets resultat – överskott eller underskott – före skatt, men efter avdrag för exempelvis kostnader, avgifter och avsättningar till periodiseringsfonder.

Nystartad?

Om du startat ditt företag under de senaste 24 månaderna har du kanske inte hunnit få så stora inkomster. Därför har du som nystartad rätt till minst samma SGI och minst lika mycket i ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. De 24 månaderna räknas från det att du gjort en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket.

< 448.000 kr

Oavsett hur mycket du tjänar finns ett tak på 7,5 prisbasbelopp för den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. Det finns också en nedre gräns på 24 procent av prisbasbeloppet. Detta gäller för sjukpenning och tillfällig föräldrapenning vid VAB. Vid beräkning av föräldrapenninggrundande inkomst, FGI, räknar Försäkringskassan i stället med inkomster ända upp till tio prisbasbelopp.

Siffror 2017

Prisbasbelopp: 44.800 kronor

Högsta FGI: 448.000 kronor

Högsta SGI: 336.000 kronor

Lägsta SGI: 10.752 kronor

80 %

Sjukpenningen och tillfälliga föräldrapenningen (VAB) ger dig lite mindre än 80 procent av din SGI. Så här räknar du ut hur mycket du får:

Ta din SGI och multiplicera den med faktorn 0,97.

Multiplicera igen med 0,8.

Dela summan med 365, så får du fram din ersättning per dag.

Exempel: Du tar ut en månadslön på 25.000 kronor. Om du tar hand om sjuka barn eller blir sjukskriven blir din dagersättning (25.000 × 12 × 0, 97 × 0,8) / 365 = 637 kronor.

Kom ihåg!

Din SGI beräknas på den arbetsinkomst du förväntas få i företaget. Det är alltså denna summa du ska fylla i när du ansöker om ersättning och kan behöva argumentera för.

Om dina inkomster har ökat eller minskat stadigt varje år kan Försäkringskassan ta hänsyn till det när de uppskattar din framtida inkomst. Om dina inkomster har varierat de senaste åren kan en genomsnittsberäkning göras.

Har du tagit ut eller satt in pengar i periodiserings- eller expansionsfonder? Har du tagit ut eller satt in pengar på ett skogs-, skogsskade- eller upphovsmannakonto? Eller har du ett outnyttjat underskott? Detta är faktorer som kan påverka din SGI.

Andra regler för aktiebolag

Räknas som anställd

Om du har ett aktiebolag och arbetar där räknas du inte som företagare, utan som anställd. Därför ska du anmäla och ansöka om ersättning på samma sätt som en anställd gör.

Lönen avgör

Din SGI beräknas utifrån den lön du tar ut från ditt aktiebolag – om du tar ut väldigt lite lön eller ingen alls riskerar du därmed att inte ha rätt till en SGI och ersättning om du blir sjuk. Om du är föräldraledig får du dock minst 250 kronor per dag i föräldrapenning.

Nystartad

Om du har ett nystartat aktiebolag och inte hunnit ta ut lön gör Försäkringskassan en bedömning av dina aktuella och förväntade inkomster, för att se om du ändå kan ha rätt till en SGI och ersättning.

Kombinatör?

Om du både har en fast anställning och ett aktiebolag beräknas din SGI på dina inkomster från båda dessa.

Josefin Svenberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...