Innehåll

Resultat nr 5 2017

Tullhantering: Företaget & tullen

Tullfrågor är ofta lågt prioriterade hos företag – åtminstone sett till vilken skillnad en bra tullhantering kan göra för ekonomin. När den nya tullagstiftningen nu implementeras blir kraven dessutom högre på kompetens och kontroll över sin import och export.

För ett år sedan började den nya unionstullkodexen, UCC, att tillämpas i Sverige. Förändringarna är omfattande och påverkar de flesta tullförfaranden. De olika delarna ska införas successivt fram till år 2020.

En av de första stora förändringarna gäller hanteringen av tullager, det vill säga platser godkända av Tullverket där man kan lagra importerade varor som inte ska användas eller säljas direkt. Till exempel ska alla uppgifter beträffande tullager lämnas elektroniskt och alla tillstånd omprövas av Tullverket.

Framöver ska all tullhantering ske elektroniskt, vilket innebär att många företag måste ändra sina datasystem för att anpassa dem till UCC. En annan viktig förändring är att villkor och kriterier för ett flertal tillstånd kommer att göras om, vilket innebär att tillstånden måste omprövas. Dessutom kommer kraven på egenkontroll att höjas och medföra ett större kompetenskrav.

– De nya reglerna kan skapa viss osäkerhet, men målet är att det ska bli en enklare och snabbare hantering, säger Anders Persson, informatör och utbildare hos Tullverket.

I vilken utsträckning företag påverkas av unionstullkodexen är väldigt individuellt. För att säkerställa att företaget klarar övergången till UCC är det hög tid att agera, även om det bara berörs av förändringarna som införs i slutet av införandeplanen. Börja med att titta på hur tillstånd, leverantörer, processer, system och så vidare ser ut i dagsläget. Undersök sedan vilka delar av UCC som kommer att påverka och vad företaget behöver göra för att anpassa sig till de nya kraven.

En noggrann förberedelse gör att risker och fördelar blir tydligare. Kanske framkommer också fördelaktiga lösningar, som går att införa redan nu, samtidigt som tullhanteringen i dagsläget säkerställs.

På tullverkets webbsida finns mycket information kring företag och tullhantering.

Josefin Svenberg