Innehåll

Resultat nr 5 2017

Tullhantering: ”Var mer proaktiv”

Hur kommer den nya tullagstiftningen, UCC, att påverka svenska företag?

– En stor förändring är att nya kompetenskrav införs och att Tullverket måste ompröva många tillstånd, bland annat de som gäller tullager. Om ett företag inte uppfyller de nya, utökade kraven kan deras tillstånd återkallas retroaktivt. De företag som inte använder sig av ombud kan dessutom behöva investera i nya system när elektronisk tull införs.

Hur bra koll har svenska företag, generellt, på tullfrågor?

– Stora företag med egna tullavdelningar har naturligtvis kunskapen, men i övrigt är det många vd:ar och styrelser som grimaserar när tull kommer på tal. ”Vi betalar vad vi ska till speditörerna så löser de det”, är ett vanligt synsätt. Många företag är reaktiva och tittar inte närmare på sin tullhantering förrän Tullverket gör en tullrevision hos dem. Om de istället skulle arbeta proaktivt – ta med frågorna i sin strategi, jobba med kvalitetssäkrade processer, utöka kompetensen inom organisationen – skulle det minska risken för felaktigheter och öppna upp för besparingar.

Var är risken störst för att göra fel?

– Det finns tre områden som är kända för att vara komplicerade och kräver hög kompetens. Det första är ursprungshanteringen, eftersom många exportföretag har produkter som är sammansatta av insatsvaror från flera olika länder. Sedan har vi beräkningen och fastställande av tullvärde, som styrs av ett svårtolkat regelverk. Och slutligen klassificeringen av varor. Klassificeringen styr vilka tullar och eventuella skatter du ska betala, och här skulle många företag kunna göra besparingar om de var mer noggranna.

Vilken roll har revisorn när det gäller tullfrågor?

– Vissa företagare kommer till mig för att deras revisor har hittat någonting som är värt att titta närmare på. Men traditionellt sett är det inte revisionen som granskar det här med tull. Jag tror dock att det håller på att förändras i takt med att företagen blir allt mer internationella – och framför allt hoppas jag att revisionsbranschen ska bli ännu bättre på att visa företagen vilka risker och möjligheter deras tullhantering kan medföra.

Josefin Svenberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...