Innehåll

Resultat nr 6 2017

Arbetsrättsexperten om semesterlön och bonusar

Frågan om bonusbelopp är semesterlönegrundande är en vanlig fråga. Detsamma gäller uppsägningslön och avgångsvederlag. Om detta skriver Anneli Lönnborg, advokat på advokatfirman Nova.

Rätten till semesterlön finns reglerat i semesterlagen som är en tvingande lagstiftning. Att semesterlagen är tvingande innebär att arbetsgivaren inte kan avtala bort arbetstagarens rättigheter enligt lagen. Frågor om semesterlön kommer inte sällan upp vid en anställnings avslutande. Det faller sig naturligt att arbetstagaren vid anställningens slut ser över eventuella fordringar denne kan tänkas ha mot arbetsgivaren.

Arbetsdomstolen, AD, har nyligen prövat frågan om bonusutbetalningar till en vd varit inklusive eller exklusive semesterlön. En före detta vd stämde sin före detta arbetsgivare och yrkade på rätt till semesterersättning på bonusutbetalningar. Arbetsgivaren bestred kravet, och menade att semesterlön varit inkluderad i bonusarna. Arbetsgivaren fick rätt i AD. Vd:n hade inte rätt till semesterersättning beräknat på sin årliga bonus.

En slutsats av domen från AD är att processer kan undvikas genom att man är övertydlig i anställningsavtalet vilka belopp som är inkluderat respektive exkluderat. Att lönespecifikationen särskilt redovisar vad som utbetalas som lön/bonus respektive semesterlön undviker också förhoppningsvis en senare process.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...