Resultat nr 6 2017

Smart sponsring stärker ditt varumärke

Hur ska man tänka kring sponsring? Och vad krävs egentligen för att kostnaden ska få dras av?

Vad är sponsring?

Begreppet sponsring förekommer inte i inkomstskattelagen, IL, utan används i dagligt tal som en samlingsbeteckning för ekonomiska bidrag från företag till idrott, kultur eller annan allmännyttig verksamhet.

Så gör du avdrag för sponsring

  • För att kunna få avdrag krävs att du som sponsrar erhåller direkta motprestationer av den sponsrade, till exempel reklam för ditt företag eller biljetter.

  • Motprestationen måste stå i rimlig proportion till beloppet du sponsrar med. Avdrag medges endast för värdet av motprestationerna, vilket innebär att endast en viss del kan medges.

  • Reklam räknas som avdragsgillt, däremot inte gåvor.

  • Du som sponsor måste kunna redovisa innehållet i sponsringsavtalet.

  • Du måste nyttja motprestationen för att medges avdrag.

Sponsra rätt och stärk ditt varumärke

Ditt varumärke är identiteten för ditt företag som beskriver vilka ni är och vad ni står för. Två nyckelord när det kommer till sponsring är syfte och engagemang.

Syfte

Varför ska du sponsra just den där föreningen? Fundera på hur ditt företag och ditt varumärke påverkas genom att synas i sammanhanget.

Engagemang

För att företaget ska få ut så mycket som möjligt av sponsringen måste du själva engagera dig och kommunicera företagets engagemang.

Goodwill

Om sponsringen endast är avsedd för förbättrad image och goodwill betraktas den som gåva och är därmed inte avdragsgill. Goodwill kan handla om att du som företag vill stödja den lokala verksamheten med syfte att företaget ska uppfattas positivt av allmänheten. Affärsmässigt ger detta större förtroende än reklamskyltar.

Motprestationer i sponsringens värld

Reklam på tröjor

Annonsplatser

Biljetter

Tillgång till konferenslokaler

Reklamskyltar

Rätt att använda symboler i marknadsföring

Tänk på! Utnyttjar du inte motprestationen medges i normalfallet inte avdraget.

3 Råd på vägen

Utnyttja förmånerna och spara bevisen

Om du inte utnyttjar förmånerna kan det hävdas att de saknar värde. Spara matchbiljetter, inbjudningar eller tidningsartiklar där reklamen syns.

Värdera motprestationen

I många avtal erbjuds man sponsringspaket som motprestation. För avdragsrätten krävs att varje del i paketet bedöms var för sig och kan värderas till sitt marknadsvärde. Överskjutande del får oftast inte dras av.

Skriv avtal

Vad förväntas av varje part? Vilka motpresentationer ska du som sponsor ha? Ett skriftligt avtal medför att du får lättare att redovisa innehållet och sannolikheten att utgifterna är avdragsgilla vid inkomsttaxeringen ökar.