Innehåll

Resultat nr 6 2017

Pension: ”Som företagare finns en större valfrihet”

Hur kan man som företagare kompensera för den tjänstepension som många anställda har i sina anställningsavtal?

– Den som driver aktiebolag kan låta bolaget betala en tjänstepension och på det sättet få samma pension som en anställd. Den som driver enskild näringsverksamhet kan dra av pensionskostnader på samma sätt som ett aktiebolag. Den som driver ett aktiebolag kan också välja att spara pengar i bolaget, plocka ut en vinst och spara privat istället. Ibland kan det vara en fördel på grund av att utbetalningarna avseende tjänstepension beskattas som inkomst av tjänst.

Vilka andra skillnader finns mellan anställda och företagare när det gäller pension?

– Som anställd får man ut det värde man tillför genom lön, olika förmåner och även pension. Vissa arbetsgivare tillåter att man löneväxlar, det vill säga att man går ner i lön till förmån för en högre pension. Som företagare finns en större valfrihet och flexibilitet vilket självklart innebär ett större ansvar för sin egen pension.

Vilket är det största misstaget man kan göra som företagare när det gäller pensionen?

– Att man inte har full kunskap när man fattar beslut i de här frågorna. Det är viktigt att fundera på vad man vill ha för trygghet och ha en uppfattning om när man vill gå i pension. En del jag träffar har gjort för stora betalningar till pension vilket leder till en hög beskattning när pengarna betalas ut. Andra har för låga pensioner utifrån den trygghet de vill ha. Problemet för dem med för stora pensionsbetalningar är att det inte går att backa. Ett otillräckligt pensionsskydd går däremot ofta att öka på.

Hur ska man tänka när det gäller försäkringar?

– Jag tycker att det är viktigt att man gör sin analys och kanske tar hjälp av en rådgivare. Vilken försäkring man tar, eller väljer bort, ska vara ett medvetet val. Det finns bra försäkringar på marknaden och för någon som har låg likviditet och kanske är ensamstående finns det goda skäl att se över sin ekonomiska trygghet.

Urban Kardvik, skatterådgivare på Grant Thornton

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...