Innehåll

Resultat nr 6 2017

Pension: ”Som företagare finns en större valfrihet”

Hur kan man som företagare kompensera för den tjänstepension som många anställda har i sina anställningsavtal?

– Den som driver aktiebolag kan låta bolaget betala en tjänstepension och på det sättet få samma pension som en anställd. Den som driver enskild näringsverksamhet kan dra av pensionskostnader på samma sätt som ett aktiebolag. Den som driver ett aktiebolag kan också välja att spara pengar i bolaget, plocka ut en vinst och spara privat istället. Ibland kan det vara en fördel på grund av att utbetalningarna avseende tjänstepension beskattas som inkomst av tjänst.

Vilka andra skillnader finns mellan anställda och företagare när det gäller pension?

– Som anställd får man ut det värde man tillför genom lön, olika förmåner och även pension. Vissa arbetsgivare tillåter att man löneväxlar, det vill säga att man går ner i lön till förmån för en högre pension. Som företagare finns en större valfrihet och flexibilitet vilket självklart innebär ett större ansvar för sin egen pension.

Vilket är det största misstaget man kan göra som företagare när det gäller pensionen?

– Att man inte har full kunskap när man fattar beslut i de här frågorna. Det är viktigt att fundera på vad man vill ha för trygghet och ha en uppfattning om när man vill gå i pension. En del jag träffar har gjort för stora betalningar till pension vilket leder till en hög beskattning när pengarna betalas ut. Andra har för låga pensioner utifrån den trygghet de vill ha. Problemet för dem med för stora pensionsbetalningar är att det inte går att backa. Ett otillräckligt pensionsskydd går däremot ofta att öka på.

Hur ska man tänka när det gäller försäkringar?

– Jag tycker att det är viktigt att man gör sin analys och kanske tar hjälp av en rådgivare. Vilken försäkring man tar, eller väljer bort, ska vara ett medvetet val. Det finns bra försäkringar på marknaden och för någon som har låg likviditet och kanske är ensamstående finns det goda skäl att se över sin ekonomiska trygghet.

Urban Kardvik, skatterådgivare på Grant Thornton