Innehåll

Resultat nr 6 2017

Pension: Experten tipsar

Hur mycket man som företagare ska spara till pensionen är individuellt.

För att kunna göra en fullständig bedömning behövs information om privatekonomin. Urban Kardvik har hjälpt resultat ta fram tre olika profiler, och ger via dem sina tips om hur man kan tänka om man befinner sig i en liknande situation.

Lisa, 26

Gör: Frilansfotograf, enskild firma.

Intäkt: 23.000 kronor per månad.

Urbans råd: Jag anser inte att en så ung person i början av sin karriär behöver ha ett så stort pensionsskydd. Det kan vara bättre att spara privat för att ha en buffert om inflödet av uppdrag minskar.

Daniel, 49

Gör: Målare, enskild firma.

Intäkt: 30.000 kronor per månad.

Urbans råd: Daniel bör betala och göra avdrag för pensionsförsäkringspremier. Och han måste fråga sig när han skulle vill sluta jobba och hur stor pensionen ska vara. Sedan sätter självklart de behov han har i dag en gräns för hur stor del av firmans intäkter som kan sättas av till pension. Daniel bör också ta reda på hur stort kapital som finns från tidigare anställningar och även hur mycket som betalats av den enskilda firman. Ett enkelt sätt att få reda på det är att gå in på www.minpension.se.

Inger, 58

Gör: Föreläsare med aktiebolag.

Lön: 49.000 kronor per månad.

Urbans råd: Precis som Daniel bör Inger göra avdrag för pensionsförsäkringspremier. Hon bör också kontrollera hur mycket pensionskapital hon har sedan tidigare och fundera på när hon vill gå i pension. Inger har dessutom möjligheten att spara pengar i sitt aktiebolag och ta ut som utdelning.