Innehåll

Resultat nr 6 2017

Pension: Experten tipsar

Hur mycket man som företagare ska spara till pensionen är individuellt.

För att kunna göra en fullständig bedömning behövs information om privatekonomin. Urban Kardvik har hjälpt resultat ta fram tre olika profiler, och ger via dem sina tips om hur man kan tänka om man befinner sig i en liknande situation.

Lisa, 26

Gör: Frilansfotograf, enskild firma.

Intäkt: 23.000 kronor per månad.

Urbans råd: Jag anser inte att en så ung person i början av sin karriär behöver ha ett så stort pensionsskydd. Det kan vara bättre att spara privat för att ha en buffert om inflödet av uppdrag minskar.

Daniel, 49

Gör: Målare, enskild firma.

Intäkt: 30.000 kronor per månad.

Urbans råd: Daniel bör betala och göra avdrag för pensionsförsäkringspremier. Och han måste fråga sig när han skulle vill sluta jobba och hur stor pensionen ska vara. Sedan sätter självklart de behov han har i dag en gräns för hur stor del av firmans intäkter som kan sättas av till pension. Daniel bör också ta reda på hur stort kapital som finns från tidigare anställningar och även hur mycket som betalats av den enskilda firman. Ett enkelt sätt att få reda på det är att gå in på www.minpension.se.

Inger, 58

Gör: Föreläsare med aktiebolag.

Lön: 49.000 kronor per månad.

Urbans råd: Precis som Daniel bör Inger göra avdrag för pensionsförsäkringspremier. Hon bör också kontrollera hur mycket pensionskapital hon har sedan tidigare och fundera på när hon vill gå i pension. Inger har dessutom möjligheten att spara pengar i sitt aktiebolag och ta ut som utdelning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...