Innehåll

Resultat nr 6 2017

Socialt ansvar lönar sig

En fin policy gör inte jobbet. Det krävs handling. Det vet entreprenören Björn Söderberg som nu prisas för sitt sätt att omsätta socialt ansvar till handling och att göra det lönsamt.

Från lilla trygga Växjö till Nepal. Björn Söderberg, grundaren av Fair Enterprise Network har gjort en resa som inneburit en hel del kulturkrockar, glädje och utmaningar han aldrig kunnat förutse. När han lämnade föräldrahemmet gjorde han det med ett mål: att komma ut i världen och göra nytta. Och det har han gjort. 16 år senare är han kvar i Nepal och av de tio företag han hunnit starta är fyra i drift i dag.

Det senaste projektet – en byggfirma som hjälper nepaleserna att själva bli byggmästare och bygga upp sina hus – har lett till att han tilldelas priset Årets Entreprenör Bolleks kunskapsfond i samband med Venture Cup-dagen (se faktaruta).

– Det är visserligen jag som fått priset, men jag skulle säga att det är vi som har byggt upp företagen, säger Björn Söderberg och inkluderar sin fru som han träffade i Nepal.

– Hon är oerhört duktig som chef, och kan se de politiska konflikter som kan finnas i byarna på ett sätt som jag inte kan. Det har varit en krokig väg sedan vi startade verksamheten men tillsammans har vi fått till något riktigt bra, säger han.

Företagets grundidé är att i stället för att byggföretaget bygger upp hus åt byborna så utbildas de för att själva bygga sina bostäder. På så sätt skapas också nya arbetstillfällen i byarna som drabbades hårt av jordbävningen 2015 som krävde runt 9.000 liv och gjorde ännu flera hemlösa.

Men det var inte att starta byggföretag som var Björn Söderbergs tanke när han först kom till Nepal. Av en slump så började han med återvinning. Och när han drev det företaget upptäckte han att flera av hans anställda varken kunde läsa eller skriva. Då valde han att satsa på att utbilda dem. Björn Söderberg upptäckte att det sociala ansvaret företaget tog blev lönsamt för alla, och på den vägen har det fortsatt.

Alla Björn Söderbergs verksamheter har genomsyrats av ett hållbarhetstänk som innefattat socialt ansvar. Han menar att kärnan i alla företag borde vara att kombinera dessa frågor. Och för att nå dit finns framför allt tre frågor att ställa sig:

  • Vad säljer vi?

  • Hur tillverkar man/rekryterar vi?

  • Hur utvecklar vi vår affär/vårt företag utifrån ovanstående?

– Jag skulle säga att intresset för hållbarhetsfrågorna har ökat. Eller snarare att det har gått från att varaett intresse till att vara på riktigt. När man inser att det finns pengar att tjäna på hållbarhet blir det plötsligt intressant. Men alla är inte där än, vissa ser fortfarande hållbarhet som en kostnad, säger han.

Björn Söderberg betonar att det viktigaste är inte vad företaget säger i ett policydokument som rör frågorna. Utan att det går från ord till handling.

– Jag säger inte att hållbarhetsredovisningar inte är viktiga, det är de, men redovisningen är snarare resultatet av vad man verkligen gör. Precis som att den ekonomiska redovisningen inte är själva verksamheten utan ett resultat av det som är verksamheten. Det får man inte glömma bort, säger han.

Läs mer: www.fairenterprise.net

Charlotta Marténg

Fakta

Bolleks kunskapsfond

Stiftelsen Bollek Leif Espings fond för de små och medelstora företagen – Bolleks kunskapsfond – är en stiftelse som bildades för att hedra minnet av Bollek Leif Esping.

Varje år utser stiftelsen ”Årets entreprenör”. Resultat är en samarbetspartner till utmärkelsen.

Fyra kriterier ligger till grund för en god entreprenör:

  • En sann eldsjäl med stor uthållighet och handlingskraft.

  • En nyskapande kreatör.

  • En realistisk visionär med tillväxtambitioner.

  • En seriös person, en god kommunikatör och en stimulerande förebild med samhällsengagemang.

Årets entreprenör 2017 blev Björn Söderberg, grundare av Fair Enterprise Network.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...