Innehåll

Resultat nr 7 2017

Arbetsgivardeklarationer: Fokus på individen

Under nästa år införs nya regler för redovisning av arbetsgivardeklarationer. Avdragen skatt och utbetalda löner ska redovisas separat för varje anställd. Vad innebär det för ditt företag?

De nya reglerna för redovisning av arbetsgivardeklaration sker i två steg. 1 juli 2018 ska företag som i dag för personalliggare och har fler än 15 anställda redovisa arbetsgivardeklarationer på individnivå. 1 januari 2019 börjar reglerna gälla övriga arbetsgivare – och berör totalt 400.000. Det meddelade Skatteverket i maj.

Anledning till lagändringen är för att stävja olaglig aktivitet.

– Att arbetsgivare redovisar utbetalda löner och skatteavdrag på individnivå gör det svårare att dölja om personer jobbar svart, sa Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, i maj.

Istället för att som i dagsläget redovisa avdragen skatt som en klumpsumma över samtliga anställda, ska det nya sättet att redovisa alltså vara specificerat till varje enskild anställd.

Arbetstagare ska därefter kunna logga in på Skatteverkets tjänst Mina sidor och se de individuella uppgifterna som arbetsgivaren har redovisat.

Maria Bragén är auktoriserad redovisningskonsult och auktoriserad lönekonsult på Furlands Revisionsbyrå i Mjölby.

De största fördelarna hon ser med de nya reglerna är öppenhet mot anställda, mer rättvisa konkurrensmöjligheter och mindre kontrollfrågor från myndigheter. Hon lyfter även fram att det blir mer säkert att uppgifterna matchar varje månad samt att det blir lättare att stämma av redovisningen.

– Ju fler anställda ett företag har desto större nytta blir det med de nya reglerna. Har man dessutom en viss personalomsättning behöver man smart digital teknik. Det är också bra att arbetstagaren själv kan logga in på Skatteverket och kolla uppgifterna mot som i nuläget när arbetstagaren måste vänta tills arbetsgivaren skickar in de årliga kontrolluppgifterna, säger Maria Bragén.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...