Resultat nr 7 2017

Frågor och svar

Ger gräsklippningen rätt till rutavdrag?

Jag har en fundering kring rut-avdraget och trädgårdsarbete. Om jag köper regelbunden hjälp med gräsklippning på min tomt, är det en kostnad som ger rätt till rutavdrag?

Skatteverket listar på sin hemsida vilken typ av trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag. Det är bland annat häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden. Arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta, oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller kemiska medel ger också rätt till rutavdrag. Däremot ger anläggning av gräsmatta inte rätt till rutavdrag.

Berörs jag av exceptionella poster?

Jag driver en målerifirma och vi tillämpar K2-regelverket. Min fråga rör exceptionella poster och skrivningen i 5 kap. 19 § ÅRL. Berör den även mig som tillämpar K2?

Upplysning om exceptionella poster är en ny lagstadgad upplysning som ska lämnas av alla företag som upprättar sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen, ÅRL, det vill säga K3, K2 samt RFR 2. Med andra ord den berör även dig. De exceptionella posterna är poster som enligt ÅRL avser både intäkter och kostnader som är exceptionella till sin storlek eller förekomst. Den upplysning som ska lämnas är avseende arten och storleken av dessa poster. Redovisning sker i resultaträkningen under respektive post de härrör från. De är ofta av engångskaraktär och det är relativt ovanligt att intäkter eller kostnader är exceptionella endast på grund av sin storlek.

I kapitel 18 i K2 kan du läsa mer om detta. I exempel 18 b kan du se hur upplysningen kan utformas.

Måste jag upplysa om checkräkningskrediten?

Mitt företag, en liten arkitektbyrå, har en outnyttjad checkräkningskredit. Nu undrar jag om jag behöver upplysa om detta i årsredovisningen? Vi tillämpar K2-regelverket.

Det finns inget krav på att företaget ska lämna upplysning om avtalad men inte utnyttjad checkräkningskredit. Det är alltid frivilligt att lägga till ytterligare upplysningar än det som krävs enligt årsredovisningslagen. Företaget kan därför välja att lämna upplysningen om de vill underlätta en kreditanalys. I K2 kapitel 18 om långfristiga skulder kan du läsa mer om detta.

Vad är verklig huvudman och till vem anmäler jag?

En kollega till mig påpekade att hen läst att flera företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Det måste jag ha missat. Vad innebär det och vad ska jag göra?

Ja, det stämmer. Riksdagen har beslutat att cirka 800.000 företag och föreningar under hösten måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Beslutet är en del i införandet av ett nytt pennigtvättsdirektiv som säger att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän. Med verklig huvudman menas den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

De företag och föreningar som måste anmäla verklig huvudman är bland annat aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, handelsbolag, kommanditbolag och ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän.

Bolagsverket har tagit fram en e-tjänst där företaget från 1 september ska kunna göra sin anmälan.

Vilket ansvar har jag vid import av varor?

Mitt företag funderar på att utöka sin verksamhet och börja med import. Vilket ansvar har jag för en importerad vara och vad är egentligen CE-märkning?

På verksamt.se finns en hel del information kring import och vilka regler som gäller. Som importör har du ett ansvar för varan du tar in till Sverige. Den som importerar en vara för att omsätta den inom EU har ett produktansvar, och det ansvaret gäller alltid när tillverkaren finns i ett land utanför EU/EES. Om du importerar till EU/EES ska du kunna intyga att direktivets hälso-, miljö- och säkerhetskrav är uppfyllda. En del varor räknas som så kallade högriskprodukter, och då ställs ytterligare säkerhetskrav. När de kraven är styrkta har tillverkaren/importören rätt att CE-märka varan. CE-märkningen visar att EU:s säkerhetskrav är uppfyllda.