Det går snabbare, man får bättre överblick och processen blir säkrare. Så sammanfattar företagaren Roger Starck fördelarna med skanning av leverantörsfakturor.

Roger Starck driver ett mediekonsultbolag i Stockholm som jobbar med reklamskyltar, MBRS Consulting. Mediekonsultbolaget arbetar framför allt med digitala och analoga reklamskyltar, både inomhus och utomhus. Genom sin redovisningsbyrå Maroni Redovisningsbyrå i Handen kom Roger Starck redan med sitt förra bolag i kontakt med möjligheten att lägga om sin fakturahantering. Byrån rekommenderade honom att gå över till att skanna in leverantörsfakt-urorna, något som han nappade på.

– Tidigare så köpte jag kuvert och skickade fakturorna manuellt till min redovisningsbyrå en gång i veckan, berättar han.

Så går det inte längre till. Nu skannas fakturorna in och kommer direkt in i systemet.

– Det som är väldig bra är att man får in allt i systemet väldigt snabbt. Allt jag gör är att fotografera fakturorna med en app så skickas de iväg. Man får en jättebra överblick och kan följa fakturorna. Dessutom slipper man skicka påminnelser. Men självklart sparar jag originalen som man ska göra, konstaterar Roger Starck.

Själva hanteringen har genom inskanningen blivit säkrare och risken för fel har minskat. Den enda nackdel som Roger Starck kan fundera över är vad som skulle hända om själva nätet kraschar och det plötsligt inte går att skicka mail eller scanna fakturorna. Men tilltron till tekniken är ändå större än oron för att det inte ska fungera och Roger Starck ångrar inte att han bytt sätt att arbeta.

– Utöver att det går snabbare och jag kan frigöra mer tid så är systemet också billigare, säger han.

Sofia Hadjipetri Glantz, Charlotta Marténg

MBRS Consulting

Grundades: 2017

Antal anställda: 2

Omsättning: 2–2,5 miljoner/år

Fakturaskanning

Processen för fakturaskanning kan se ut på lite olika sätt. Ett exempel är:

1 Fakturan skannas in och lagras elektroniskt.

2 Fakturan tolkas och programvaran hittar automatiskt information – exempelvis förfallodatum, moms, varifrån fakturan kommer och totalsumma.

3 Någon på företaget tittar så att uppgifterna stämmer och godkänner fakturan.

4 Fakturan går vidare genom systemet för att konteras, attesteras och bekräftas.

5 Fakturan förs vidare in i ekonomisystemet för betalning.