Innehåll

Resultat nr 8 2017

Skanning: Minska risken för fel

Det går snabbare, man får bättre överblick och processen blir säkrare. Så sammanfattar företagaren Roger Starck fördelarna med skanning av leverantörsfakturor.

Roger Starck driver ett mediekonsultbolag i Stockholm som jobbar med reklamskyltar, MBRS Consulting. Mediekonsultbolaget arbetar framför allt med digitala och analoga reklamskyltar, både inomhus och utomhus. Genom sin redovisningsbyrå Maroni Redovisningsbyrå i Handen kom Roger Starck redan med sitt förra bolag i kontakt med möjligheten att lägga om sin fakturahantering. Byrån rekommenderade honom att gå över till att skanna in leverantörsfakt-urorna, något som han nappade på.

– Tidigare så köpte jag kuvert och skickade fakturorna manuellt till min redovisningsbyrå en gång i veckan, berättar han.

Så går det inte längre till. Nu skannas fakturorna in och kommer direkt in i systemet.

– Det som är väldig bra är att man får in allt i systemet väldigt snabbt. Allt jag gör är att fotografera fakturorna med en app så skickas de iväg. Man får en jättebra överblick och kan följa fakturorna. Dessutom slipper man skicka påminnelser. Men självklart sparar jag originalen som man ska göra, konstaterar Roger Starck.

Själva hanteringen har genom inskanningen blivit säkrare och risken för fel har minskat. Den enda nackdel som Roger Starck kan fundera över är vad som skulle hända om själva nätet kraschar och det plötsligt inte går att skicka mail eller scanna fakturorna. Men tilltron till tekniken är ändå större än oron för att det inte ska fungera och Roger Starck ångrar inte att han bytt sätt att arbeta.

– Utöver att det går snabbare och jag kan frigöra mer tid så är systemet också billigare, säger han.

Sofia Hadjipetri Glantz, Charlotta Marténg

MBRS Consulting

Grundades: 2017

Antal anställda: 2

Omsättning: 2–2,5 miljoner/år

Fakturaskanning

Processen för fakturaskanning kan se ut på lite olika sätt. Ett exempel är:

1 Fakturan skannas in och lagras elektroniskt.

2 Fakturan tolkas och programvaran hittar automatiskt information – exempelvis förfallodatum, moms, varifrån fakturan kommer och totalsumma.

3 Någon på företaget tittar så att uppgifterna stämmer och godkänner fakturan.

4 Fakturan går vidare genom systemet för att konteras, attesteras och bekräftas.

5 Fakturan förs vidare in i ekonomisystemet för betalning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...