Innehåll

Resultat nr 8 2017

Flexibilitet krävs för dig som vill växa

Effektiv kommunikation, flexibel affärsmodell och förmåga att ligga nära marknaden. Tre utmaningar befintliga företag måste klara för att överleva och växa.

För att lyckas på dagens marknad måste du utnyttja ny teknik inom digitalisering och kommunicera direkt med dina kunder, säger Magnus Klofsten, professor vid Linköpings universitet.

I mer än 30 år har Magnus Klofsten forskat och drivit projekt för att hjälpa startups och tillväxtbolag. Han har sett en stor förändring i samhällets syn på entreprenörskap, något som i sin tur har lett till en ökad kunskap och expertis kring framgångsrikt företagande.

– Entreprenörsklimatet har förändrats väldigt mycket. I dag är entreprenören en hjälte. Detta är väldigt tydligt i såväl pressen som i forskningen och universitetsvärlden, så var det inte för 25–30 år sedan.

Denna utveckling, menar han, har medfört en förändring i supportsystemet. Det finns en ökad kunskap om hur man bäst stödjer företagare och man har blivit bättre på att möta verklighetens behov. Inkubatorer, utvecklingsprogram och mentorsprogram av olika slag är väl utarbetade och det finns mycket stöd att hämta för den som vill starta eget. Samtidigt finns det fortfarande brister i supporten.

– Det är stort fokus på startups i dag, men när det kommer till mer etablerade företag är det lite svårare. De har varken tid, råd eller lust att delta på aktiviteter som inte känns relevanta. Risken är därför stor att man missar att hjälpa företag som är riktigt bra och som har högt satta mål.

För att fånga upp redan etablerade företag tror Magnus Klofsten att man måste orientera sig mer mot vissa knäckfrågor.

– Innehållet måste vara användbart och då handlar det om att identifiera de verkliga behoven ute hos företagen och att skapa en lärande och öppen miljö, där man kan jobba i team med andra företag.

Var är det då som etablerade företag har för utmaningar i dag? Magnus Klofsten har genom olika studier identifierat tre stora knäckfrågor. En av dem är förmågan till effektiv kommunikation.

– Att hantera it-tekniken på ett effektivt sätt och kunna kommunicera direkt med sina kunder är en jätteutmaning! Kan man inte det är man inte á jour och kommer inte att kunna ta in nödvändiga influenser från omvärlden. Företagen gissar ju inte vad kunderna vill ha, de måste veta. Det här är en svår nöt att knäcka, framför allt för mer etablerade företag. Mindre företag är mer rörliga.

En annan avgörande utmaning i dag, enligt Magnus Klofsten, är att lyckas bibehålla en flexibilitet i affärsmodellen.

– Man kanske har ett grundkoncept, men en flexibilitet som gör att man kan motsvara marknadens förväntningar är livsviktig.

Ytterligare en utmaning i dag är att lyckas hitta rätt modell för kompetensförsörjning.

– Kompetensförsörjning och talangrekrytering är absolut avgörande, att hitta balansen mellan specialist och generalist. Jag tror att den här mångfasetterade kompetensen, förmågan att tänka gränsöverskridande, är jätteviktig. Det gäller i alla miljöer, även i universitetsvärlden.

Sist men inte minst behöver företagare ha en förmåga att jobba med passion och, framför allt, möta ett verkligt behov ute på marknaden.

– I grund och botten, vare sig vi går tillbaka 30 år i tiden eller om vi blickar framåt 50 år, så kommer regeln att vara densamma: förmågan att ligga nära marknaden och kundens verkliga behov är det som avgör framgång. Här hänger allting ihop, kommunikation, affärsmodell och kompetensförsörjning.

Malin Letser

Magnus tips ...

... Till etablerade företag som vill växa:

Nyttja it-tekniken och ligg nära kunden.

Sudda ut landsgränserna.

Man måste se affären utifrån ett internationellt perspektiv om man vill växa i dag. Sverige har ingen stor hemmamarknad. Man måste ge sig ut!

Jobba passionerat.

Du måste ha en klar vision och en kreativt driven organisation. Företaget är allt för grundarna och det måste smitta av sig på de anställda. Det här mynnar ut i en rekryterings- och kulturfråga. Att hitta talanger som är formbara och hängivna att förverkliga företaget – det är både ett hinder och ett måste!

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...