Resultat nr 9 2017

Nyheter

Skatteverket börjar podda

Nu har Skatteverket lanserat Skatteskolan – en podcast för företagare. Tidigare i höstas släpptes det första avsnittet av tio i poddserien. Podden bygger på de informationsträffar som Skatteverket haft tillsammans med Tillväxtverket och vänder sig i första hand till blivande företag. Frågor som företagsregistrering, bokföring och fakturering är några av ämnena som tas upp.

I det första avsnittet av podden avhandlades skillnaden mellan enskild firma och aktiebolag. Alla poddavsnitt kommer att finnas på verksamt.se

www.verksamt.se

1/4

Ett av fyra företag får betalt för sent. Men hellre obetalda fakturor än att riskera att kundrelationerna blir obekväma. Det visar en undersökning gjord av Sifo, på uppdrag av fintechbolaget OpusCapita. Företag avstår från inkassoåtgärder även om de tror att den försenade betalningen riskerar att leda till en kreditförlust enligt undersökningen. Agerandet bottnar i en rädsla att skada kundrelationerna.

Nya chefer på Bolagsverket och Skatteverket

¦ Skatteverket har fått en ny generaldirektör. Katrin Westling Palm är ny chef för myndigheten hon kommer närmast från Pensionsmyndigheten, där hon har varit generaldirektör sedan 2009. Katrin Westling Palm efterträder Ingemar Hansson.

Även Bolagsverket har fått en ny generaldirektör. Bolagsverket har varit utan ordinarie generaldirektör sedan april 2017 då Annika Bränström lämnade myndigheten. Nu efterträds hon av Annika Stenberg, som tidigare arbetat inom Rikspolisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Kammarrätten och Skatteverket oense om kapitalförlust

Uppkommer det en avdragsgill kapitalförlust när redan preskriberade premieobligationer säljs?

Ja, säger kammarrätten. Nu har Skatteverket överklagat domen och ansökt om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

För att en kapitalförlust ska vara avdragsgill krävs att den är skattemässigt definitiv. Kammarrätten i Stockholm har prövat ett fall rörande ett dödsbo som hade preskriberade premieobligationer. Riksgäldskontoret hade, trots begäran om återbetalning av kapitalbeloppet, inte betalat tillbaka beloppet till dödsboet. Dödsbodelägarna stod då utan kompensation, samt utan en avdragsgill kapitalförlust skattemässigt. För att skapa en verklig kapitalförlust skattemässigt sett sålde man då obligationerna för en krona styck till en av dödsbodelägarna, och yrkade sedan avdrag för uppkommen kapitalförlust.

Skatteverket nekade avdrag och fick medhåll av förvaltningsrätten. Då överklagade dödsboet domen till kammarrätten. Kammarrätten konstaterar att det faktum att premieobligationerna var preskriberade inte gör att de anses avyttrade, men att de skattemässigt avyttrats efter försäljningen för en krona styck. Att obligationerna saknade värde vid försäljningen spelar ingen roll. Förlusten är verklig, anser kammarrätten, och medger avdrag för uppkommen kapitalförlust.

Kammarrätten Stockholm 1815-17

55

Företagens utgifter för datautrustning, telekommunikationsutrustning och mjukvara fortsätter att öka. Under 2016 uppgick kostnaderna till drygt 55 miljarder kronor. Jämfört med 2015 har utgifterna ökat med drygt sex miljarder kronor.

Källa: SCB

Ny upplaga av Att Föra Bok

Bokföringsnämnden, BFN, är statens expertorgan i bokföringsfrågor och ger ut allmänna råd till bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagarna. Nu har BFN gett ut en uppdaterad version av Att Föra Bok.

Boken innehåller 32 sidor fullmatade med råd och tips kring hur en välskött bokföring bör se ut. Den tar upp nyttan av en budget, hur en verifikation ska se ut och ordnas, grunderna i den löpande bokföringen, årsbokslut, årsredovisning samt mycket mer.

Klimatkompensation momspliktig tjänst

Att företag klimatkompenserar transporter blir vanligare. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har tidigare meddelat att kostnader för klimatkompensation inte är avdragsgilla i en verksamhet. Nu har Skatterättsnämnden lämnat två förhandsbesked gällande intäkter en stiftelse får från företag för klimatkompensation. Stiftelsen åtar sig att plantera träd i Afrika som klimatkompensation, samt att se till att en viss mängd CO2-certifikat i ett internationellt register makuleras.

Skatterättsnämnden konstaterar i det ena förhandsbeskedet att stiftelsens inkomster är att anse som skattefria gåvor, utom den del av inkomsterna som avser ersättning för inventering och beräkning av klimatpåverkan.

I det andra förhandsbeskedet meddelar Skatterättsnämnden att tillhandahållandet av klimatkompensation anses utgöra en momspliktig omsättning av tjänst.

Båda förhandsbeskeden har överklagats av allmänna ombudet, vilket innebär att frågan kommer att avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden 118-16/D

Skatterättsnämnden 37-16/I

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...