Innehåll

Resultat nr 9 2017

Arbetsrättsexperten om rehabiliteringsplan – nytt lagförslag

Regeringen har lagt ett förslag om rehabiliteringsplan som ålägger arbetsgivaren ett större ansvar. Om det träder i kraft gäller de nya reglerna från 1 juli 2018, skriver advokat Annelie Lönnborg, Advokatfirman Nova.

Enligt förslaget ska arbetsgivaren vara skyldig att, för den som har en nedsatt arbetsförmåga, upprätta en plan för återgång i arbete. Motivet till förslaget är att arbetsgivaren tidigare än i dag ska förmås att systematiskt och pedagogiskt arbeta för att den som har nedsatt arbetsförmåga ska återgå i arbete hos arbetsgivaren. Förslaget får således anses ha till syfte att motverka att arbetstagarens nedsatta arbetsförmåga fångas upp för sent.

Om förslaget om rehabiliteringsplan går igenom innebär det att vi skulle få en ny regel i socialförsäkringsbalken som säger att om det kan antas att arbetsförmågan hos arbetstagaren kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar, ska arbetsgivaren upprätta en rehabiliteringsplan senast den dag då arbetsförmågan varit nedsatt under 30 dagar. Vad detta innebär är att arbetsgivare kommer att bli skyldiga att kunna uppvisa en rehabiliteringsplan senast dag 30 i sjukfrånvaroperioden.

Vad rehabiliteringsplanen ska redogöra för är arbetsgivarens (notera – inte arbetstagarens) plan för åtgärder som ska vidtas för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Det kan handla om allt från arbetsträning till stöttning på arbetsplatsen.