Innehåll

Resultat nr 9 2017

Ingen skattesmäll för bostadsrätter

Betala reavinstskatt om du köper till en garageplats eller vind till din bostadsrätt. Det anser Skatteverket. Men Skatterättsnämnden håller inte med.

Många bostadsrättsägare blev fundersamma i våras när Skatteverket presenterade ny rättslig vägledning om vad som gäller när bostadsrätten förändras. Skatteverket anser nämligen att förändringar i form av en tillköpt garageplats eller vindsyta räknas som sådana väsentliga förändringar av bostadsrätten att lägenheten skulle räknas som såld och ägaren betala kapitalvinstskatt på värdeökningen.

Mot bakgrund av Skatteverkets nya praxis har nu två fall varit uppe i Skatterättsnämnden. Den ena frågan rörde en bostadsrätt som omfattade två plan med en totalyta på 118 kvadratmeter och ett intilliggande vindsförråd om sju kvadratmeter. Bostadsrättsägarna hade för avsikt att slå samman förrådet och lägenheten och på så sätt öka boytan.

Det andra fallet rörde en bostadsrättsägare som tidigare hyrt garageplats genom bostadsrättsföreningen. I samband med en föreningsstämma beslutades att garageplatserna i stället för att hyras ut skulle upplåtas till föreningens medlemmar.

Inte i något av fallen anser Skatterättsnämnden att det rör sig om en formförändring som utgör en skatterättslig avyttring, därför är det heller inte aktuellt med någon kapitalvinstbeskattning. Om Skatteverket eller någon av parterna överklagar beskedet från Skatterättsnämnden kommer frågan att prövas i Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden 46-17/D

Skatterättsnämnden 6-17/D

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...