Innehåll

Resultat nr 9 2017

Enskild firma eller aktiebolag – eller både och?

Vilken är den bästa företagsformen? Det beror på vilken typ av verksamhet man har. Men det går bra att använda båda samtidigt.

Båda företagsformerna har sina för och nackdelar. Men genom att ha både aktiebolag och en enskild firma går det att dra nytta av det bästa från båda.

Om du har verksamheter som är lite olika går det med fördel att lägga den ena i den enskilda firman och den/de andra i aktiebolaget. Nackdelen blir möjligen mer administration och en del bokföringstekniska detaljer som är svårare att reda ut.

Den skattemässiga fördelen med aktiebolag är störst när du har inkomster över brytpunkten – 452.100 kronor för 2017. Då är det fördelaktigt att ta lågbeskattad utdelning som ett komplement till löneuttaget.

Vissa typer av verksamheter passar också bättre i enskild firma än i aktiebolag. Det gäller framför allt när företaget äger stora tillgångar som inte är högt belånade. Två exempel på detta är skogs- och lantbruk. Det beror på att du i en enskild firma kan få en del av vinsten kapitalbeskattad med endast 30 procent, enligt reglerna om räntefördelning.

Reglerna kring expansionsfond ger dig med enskild näringsverksamhet samma möjlighet som ägare till aktiebolag att utöka (expandera) verksamheten med medel som bara beskattats med bolagsskatt, det vill säga 22 procent. Resten av inkomstskatten samt egenavgifter eller särskild löneskatt (socialavgifter) betalar du när expansionsfonden återförs.

Expansionsfonden ger alltså en bra möjlighet till marginalskatteplanering – avsättning när verksamheten har högt resultat och återföring när resultatet är lägre.

En nackdel med expansionsfonden är att det kan bli en skattesmäll om man inte planerar. Om du exempelvis plockar ut det mesta av pengarna så att tillgångsmassan minskar utlöses beskattningen. Så det gäller att ha koll på läget.

Verkar det krångligt? Hör av dig till din redovisningskonsult eller revisor för att diskutera vad som funkar bäst för dig.

Mats Rimér

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...