Resultat nr 9 2017

Frågor och svar

Får jag låna ut pengar till ett syskon?

Både jag och min bror driver var sitt aktiebolag. Mitt bolag går bra, men tyvärr går min brors bolag dåligt. Han har frågat om jag kan låna honom pengar från mitt bolag. Får jag göra det?

Nej! Enligt huvudregeln i 21 kapitlet i aktiebolagslagen är det förbjudet att låna ut pengar till någon närstående. Med närstående menas i detta fall till exempel vd, ägare, styrelseledamöter. Men närstående är också familjemedlemmar till vd:n, ägarna eller styrelseledamöter, eller ett företag som kontrolleras av någon av dessa. Det finns dock undantag från denna huvudregel, till exempel om lånemottagaren bedriver rörelse vid lånetillfället och det finns affärsmässiga skäl till lånet utifrån långivarens intressen. Då kan lånet var tillåtet. Du bör diskutera frågan med din revisor eller redovisningskonsult för att undvika att göra fel.

Kan jag få böter för sen årsredovisning?

Mitt företag har bokslutsdag 30 april 2017, och jag känner till att min årsredovisning måste vara inne hos Bolagsverket senast 30 november. Det har min revisor talat om för mig väldigt tydligt. Men stämmer det att jag får böter om den kommer in senare än så?

Om din årsredovisning kommer in till Bolagsverket efter 30 november får du inte böter av myndigheten, men ditt företag måste betala en föreningsavgift till Bolagsverket. Hur stor den avgiften är beror på hur stor förseningen är. Om du inte är nöjd med Bolagsverkets beslut om förseningsavgift går det att överklaga beslutet, begära omprövning eller begära eftergift. Oavsett vilket måste du ändå betala förseningsavgiften. All information om detta hittar du på Bolagsverkets webb.

Hjälp! Hur gör jag med GDPR?

Jag har hört att nästa år så kommer PUL att ersättas med en ny dataskyddsförordning, GDPR, och undrar om det gäller mig. Jag sitter som styrelseledamot i en ekonomisk förening. Behöver vi bry oss om de nya dataskyddsreglerna?

Ja, de nya dataskyddsreglerna berör även er. GDPR omfattar i princip all behandling av personuppgifter som sker i företag, i föreningar, inom myndigheter och av privatpersoner om inte behandlingen sker för rent personligt bruk. I Resultat nr 2.2017 hittar du mer om GDPR och hur reglerna påverkar er.

Arkiveringen – vems ansvar?

Jag driver ett mindre byggföretag och vi har precis börjat automatisera vår verksamhet när det kommer till fakturahantering med mera. På inrådan av vår redovisningskonsult har vi börjat att anlita ett skanningföretag, men jag blev osäker på vem som ansvarar för arkiveringen. Är det vi på företaget eller är det skanningföretaget som sköter det åt oss?

Enligt bokföringslagen är det alltid så att den bokföringsskyldige har ansvar för att arkiveringen sker enligt bokföringslagens krav. Men det går att avtala med en annan part att arkiveringen ska utföras. I ditt fall skulle du kunna avtala med skanningföretaget att det är de som ska arkivera.

Vem ska betala fakturorna?

Jag sitter som styrelseledamot i ett aktiebolag. Nu har jag fått höra att verksamheten inte går så bra och att aktiebolaget har svårt att betala leverantörsfakturorna. Därför undrar jag: Kan jag som ledamot bli betalningsansvarig för dessa fakturor?

Ja, det kan du. Enligt 25 kapitlet 13 § aktiebolagslagen ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning om det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Därefter ska styrelsen vidta åtgärder för att bland annat kalla till kontrollstämma och försöka återställa kapitalet. Om styrelsen underlåter att vidta dessa åtgärder kan ledamöterna bli betalningsansvariga för bolagets skulder som uppkommer. Det kallas personligt betalningsansvar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...