Innehåll

Resultat nr 1 2018

Det våras för momsavdraget

Kan man dra av moms för kostnader ett moderbolag har vid försäljning av dotterbolag? En dom från Högsta förvaltningsdomstolen öppnar nya möjligheter. Men Skatteverket har en restriktiv syn på momsavdrag.

Det har varit svårt för moderbolag att få avdrag för moms för kostnaderna som uppstår vid försäljning av dotterbolag. Det beror på att förvärv, innehav och försäljning av aktier utgör i sig inte en ekonomisk verksamhet, och utgångspunkten är att sådana transaktioner inte omfattas av momsreglerna. Försäljning av dotterbolagsaktier är därför en momsfri omsättning och kostnader som är direkt kopplade till försäljningen är inte avdragsgilla, även om aktierna har sålts av ett företag som har en momspliktig verksamhet.

Det finns dock undantag, och den så kallade ”Sveaskogsdomen” från Högsta förvaltningsdomstolen förra året öppnar nya möjligheter. Med anledning av domen har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande vad gäller momsavdrag för moderbolag som säljer dotterbolagsaktier. Avdrag för ingående moms kan medges om det rör sig om allmänna omkostnader i moderbolagets verksamhet, skriver myndigheten i ställningstagande.

Men, moderbolaget måste kunna styrka att det rör sig om kostnader som har ett direkt eller omedelbart samband med den samlade ekonomiska verksamheten i moderbolaget. Det duger inte med ett vagt, otydligt eller ett indirekt samband enligt Skatteverket.

Avdragsrätten kan bara komma ifråga när det gäller omstruktureringskostnader i syfte att effektivisera och frigöra kapital till den egna kvarvarande verksamheten då exkluderat den verksamhet som rör aktieinnehav och förvaltning av ägda bolag. Detta betyder att allmänna omkostnader, till exempel omstruktureringskostnader, i samband med aktieförsäljning bara är avdragsgilla om moderbolaget bedriver egen verksamhet utöver förvaltningen av dotterbolag. Dessutom måste det sålda dotterbolaget ha varit till nytta för moderbolagets kvarvarande verksamhet innan det såldes.

Ställningstagandet väcker en del frågor och det finnas all anledning att följa utvecklingen kring avdragsrätten vid försäljning av dotterbolagsaktier.

HFD 5311-15, 5312-15

Maria Bengtson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...