Innehåll

Resultat nr 1 2018

Lagerhantering: Så trimmades inventeringen

Bättre rutiner kring inventeringen. Så sparade företaget AB Martin G Anderson både tid och pengar.

Dåliga rutiner kring inventeringen förstörde årsbokslutet år efter år. Vid årsinventeringen var det inte ovanligt att differenser på uppemot 700.000 kronor upptäcktes. Trots att mycket tid och arbete satsades på inventeringen fick AB Martin G Anderson inte bukt med problemen. Inte förrän ledningsgruppen tog tag i frågan på allvar.

– Differenserna vid inventeringen skapade alltid stor oro inför årsredovisningen. Vid räkenskapsåret 2014/2015 diskuterades frågan i ledningsgruppen och vi bestämde oss för att det var en viktig fråga att lösa, säger Lasse Gustafsson, vd på AB Martin G Anderson i Örebro.

Nya rutiner infördes. I stället för att ha en årsinventering beslutades att löpande inventeringar skulle göras på avdelningarna.

– Vi fokuserade mycket på det som var dyrt och stor omsättning på, problemområdena inom inventeringen. Där bestämde vi oss för att inventera oftare, säger Per Blückert, inköpschef.

För att öka förståelsen för varför inventeringen är viktig valdes nyckelpersoner ut på varje avdelning. Ledningen höll möten med dessa och engagemanget för inventeringen ökade väsentligt. De som ansvarar för inventeringarna avdelningsvis, vill numera gärna visa upp sin dokumentation för revisorn.

– Genom den här förändringen kunde vi välja att vara proaktiva och göra egna aktiva avskrivningar under året på sådant vi visste inte skulle sälja alls eller kanske inte sälja till fullt pris. Vi kunde förekomma bekymret, säger Ann-Cathrine Ahl, ekonomichef.

Snart visade det sig att satsningen var lyckad. I samband med årsbokslutet 2016/2017 beslutade företaget att inte längre ha årsinventeringar utan i stället bara satsa på löpande inventeringar.

Förändringen har också gjort arbetet lättare för företagets revisor, som betydligt enklare kan kontrollera och följa upp att inventeringsrutiner fungerar, och göra stickprovskontroller.

– Åtgärderna vi vidtog har dessutom lett till att vi kunnat tjäna lageryta. Varusegmentet som varit svårt att hålla ordning på har vi valt att inte lagerhålla längre, utan där sker leveranser direkt från leverantören till kund, säger Per Blückert.

Charlotta Marténg

AB Martin G Andersson

Antal anställda: Cirka 75 medarbetare.

Omsättning: Cirka 110 miljoner.

Företaget grundades år: 1899.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...