Resultat nr 2 2018

Nyheter

3/4

Tre av fyra svenska bolag har ett ekonomi- eller affärssystem som är äldre än tio år. Över hälften, 55 procent, av systemen har mer än 15 år på nacken. Det visar en kartläggning som Visma gjort bland 3.600 företag.

14 %

Under de närmaste åren kommer antalet ägarskiften i svenska företag att nå rekordnivåer. Anledningen är att 14 procent av Sveriges företagare är mellan 65 och 74 år.

Källa: Swedbank och Sparbankerna

Dyrare för paket från Kina

För drygt en månad sedan, 1 mars, införde PostNord förändringar för försändelser som kommer från länder utanför EU. Förändringarna rör främst den som handlar på internet från exempelvis Kina.

Enligt svensk lagstiftning ska moms tas ut från första kronan när man handlar från länder utanför EU. Momsen är vanligtvis 25 procent och ska betalas av den som köpt varan. PostNord fick tidigare i uppdrag av regeringen att se till att moms på dessa försändelser betalas in till staten, innan varan levereras. Mot bakgrund av detta beslutade PostNord att från och med 1 mars ta ut en hanteringsavgift för detta arbete. Är försändelsens värde mindre än 1.500 kronor är avgiften 75 kronor, om värdet är 1.500 kronor eller mer, blir avgiften 125 kronor och omfattar då också den tulldeklaration som måste göras. Avgifterna är inklusive moms.

När varan kommer till Sverige ska den deklareras. Enligt det nya systemet kommer PostNord att skicka ut en avisering om att man mottagit varan, samt meddela hur mycket moms och eventuell tullavgift, samt hanteringsavgift, som kunden ska betala. I aviseringen finns också information om hur man ska göra för att betala avgifterna. Om man väljer att inte betala skickas försändelsen tillbaka till avsändaren.

Konstnärens avdragsrätt i privatbostad – sära på boende och skapande

Vad krävs för att få avdrag för arbetsplats i hemmet? En konstnär i Göteborg nekades avdrag för faktiska kostnader, men beviljades schablonavdrag.

Skatteverket håller en väldigt restriktiv hållning när det gäller avdrag för arbetsrum i privatbostaden. Kammarrätten i Göteborg prövade i vintras frågan gällande en konstnär som ville göra avdrag för sin ateljé i hemmet. Konstnären beviljades ett schablonavdrag i näringsverksamheten på 4.000 kronor för ateljén i sin privatbostad, i detta fall en hyreslägenhet, i stället för avdrag för de faktiska kostnaderna.

För att beviljas avdrag för faktiska kostnader krävs att rummet är tydligt avskilt från resten av bostaden, eller utformat så att det inte kan användas för boende och därmed egentligen bör benämnas lokal, konstaterar kammarrätten i Göteborg.

I det aktuella fallet ansågs inte ateljén vara tillräckligt avskild från resten av lägenheten, och inte heller olämplig som bostadsändamål. Trots att det fanns en stor grafikpress, kontorsmöbler, dagsljuslampor och konstnärsmaterial i ateljén. Avgörande för rättens bedömning var att det fanns två dörrar ut mot resten av lägenheten, och att det saknades en separat ingång. Rätten beviljade därför schablonavdraget på 4.000 kronor då det var fråga om en lägenhet. I fastigheter är schablonavdraget 2.000 kronor.

Kammarrätten i Göteborg 1277-17

Skatteverket specialgranskar

Kontroll av svartarbete och handel med kryptovalutor. Det är några av områdena som Skatteverket kommer att kontrollera särskilt noga under 2018.

  • Handlar du eller ditt företag med bitcoin eller andra kryptovalutor? I så fall kan du räkna med att bli extra granskad av Skatteverket. Varje år väljer Skatteverket ut några områden som myndigheten sedan prioriterar i sina kontroller. I år är ett av dessa områden den digitala ekonomin, en företeelse som växer snabbt i samhället.

  • Viktigt att tänka på är att inkomster från den digitala ekonomin är skattepliktiga som alla andra inkomster, men då det inte kommer in några kontrolluppgifter till Skatteverket finns de inte förtryckta på deklarationen. Alltså är det upp till den enskilde individen att själv redovisa dem.

  • När det gäller den nya digitala ekonomin betonar Skatteverket att det finns risker vilket gör att man väljer att kontrollera företeelserna extra noga. Det kan del handla om oavsiktliga fel då man är osäker på hur man ska göra, men dels medvetet fusk.

  • Några områden inom den digitala ekonomin har Skatteverket fastnat för lite extra. Det rör sig om handel med varor och tjänster, direkt eller via plattformar. Exempelvis uthyrning av lägenheter via tjänster som Airbnb. Vinster från spel och handel med kryptovalutor är ytterligare två områden.

  • Skatteverket kommer dessutom att lägga extra energi på kontroll av svartarbete, då myndigheten konstaterar att problem som skattefusk, osund konkurrens och social dumpning kan kopplas till svartarbete. 1 juli i år träder krav på personalliggare i fler branscher i kraft som ett led i att förbättra Skatteverkets kontrollmöjligheter.

300 kr

Du har väl inte missat att 1 januari i år höjdes det högsta avdragsgilla beloppet för representationsgåvor från 180 kronor, exklusive moms, till 300 kronor, exklusive moms, per person.

För att räknas som avdragsgill gåva krävs ett omedelbart samband med verksamheten, till exempel uppvaktning av en kund vid ett jubileum. Gåvor vid personliga högtidsdagar eller i samband med helger är inte avdragsgilla representationsgåvor.

19,8 %

I februari minskade nyföretagandet i Sverige med 19,8 procent. Totalt nyregistrerades 1 277 färre företag i februari i år jämfört med samma månad förra året. Under hela 2018 har nyregistreringarna hittills minskat med 5,5 procent.

Källa: Bolagsverket

2/3

Två av tre skulle pensionsspara mer om det var avdragsgillt. Det visar en undersökning som Swedbank och sparbankerna gjort tillsammans med Sifo. Undersökningen visar att sex av tio sparar till pensionen, men att många skulle spara mer om det var subventionerat.

– Det tyder kanske på att det är dags att återinföra avdragsrätten för privat pensionssparande, säger Madelén Falkenhäll, senior analytiker på Swedbank.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...