Innehåll

Pensionsåldern höjs

De flesta tänker nog på 65 som den vedertagna pensionsåldern i Sverige. Men sanningen är den att vi faktiskt egentligen inte har någon fast pensionsålder i Sverige, skriver advokat Annelie Lönnborg på Advokatfirman Nova.

Arbetsrättsligt omfattas man som arbetstagare av lagen om anställningsskydd (LAS) fram till och med att man fyller 67 år. För de som inte tidigare gått i pension blir därmed 67 år ofta en magisk gräns. Många ser nog därför också pensionsåldern i dag som 67 år.

Vad LAS säger är att man som arbetstagare har rätt att vara kvar i tjänst till 67 års ålder. En arbetsgivare kan således inte arbetsrättsligt hindra (eller säga upp) en arbetstagare som inte fyllt 67 år från att arbeta på grund av ålder. Den så kallade pensionsgruppen har träffat en överenskommelse om att höja åldersgränsen för hur länge man har rätt att vara kvar i tjänsten. Pensionsgruppen består av både regerings- och allianspartierna.

Överenskommelsen ligger nu som ett förslag för riksdagen och innebär att LAS-åldern höjs från och med år 2020 till 68 år och från och med år 2023 till 69 år. I samband med att LAS-åldern höjs ska också det så kallade fönstret tas bort. I praktiken kommer detta innebära att från och med år 2020 utgör uppnådd LAS-ålder alltid skäl för att avsluta en anställning. Det kommer därmed inte att krävas saklig grund för att avsluta en arbetstagares anställning så länge denne har fyllt 68.