Innehåll

Resultat nr 2 2018

Sommarhus i Sverige inte väsentlig anknytning

Köp av en fritidsfastighet i Sverige betyder inte att en utflyttad svensk medborgare får väsentlig anknytning hit. Det konstaterar Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked. Beskedet har inte överklagats.

Väsentlig anknytning är ett begrepp inom skatterätten och handlar i stora drag om att även den som inte längre bor i Sverige kan vara skyldig att deklarera här. Folkbokföring och skatterätt är nämligen två helt skilda regelverk.

Konsekvensen kan alltså bli att även den som inte längre vistas stadigvarande i Sverige, men varit bosatt här, skatterättsligt kan komma att behandlas på samma sätt som om hen varit bosatt i landet. Det innebär att alla inkomster, såväl från Sverige som från andra länder, ska redovisas i inkomstdeklarationen.

Det är upp till den som flyttat från Sverige, och är svensk medborgare eller har bott i Sverige i minst tio år, att själv visa att hen saknar väsentlig anknytning till Sverige.

Skatterättsnämnden har nyligen prövat en fråga från en svensk medborgare som var bosatt i Sverige fram till och med 2006. I samband med skilsmässa flyttade han utomlands och bor sedan 2008 i annat land tillsammans med sin nya fru och två gemensamma barn. Sju veckor om året tillbringar dock mannen i Sverige, med sin nya familj, på sin brors fritidsfastighet.

När mannen fick erbjudande om att köpa broderns fritidsfastighet, bestående av sju byggnader av olika karaktär, vände han sig till Skatterättsnämnden för att få besked om ett förvärv skulle innebära att han fick en väsentlig anknytning till Sverige i ett skatterättsligt perspektiv.

Skatterättsnämnden konstaterar i sitt avgörande att ett köp av fritidsfastigheten inte innebär att mannen får väsentlig anknytning till Sverige. Skälet är att det av praxis framgår att en person som varit utflyttad från Sverige en längre tid inte får väsentlig anknytning hit enbart på grund av förvärv av en fastighet för fritidsändamål. Det gäller även om fastighetsinnehavet är ansenligt och bostaden inrättad för åretruntbruk. Skatterättsnämnden bedömer förvärvet av fastigheterna som kapitalplacering, och därför anses mannen inte genom köpet få väsentlig anknytning till Sverige.

Skatterättsnämnden dnr 61-17/D

Charlotta Marténg

Väsentlig anknytning

Om du flyttar ut från Sverige och är svensk medborgare eller har bott här i landet minst tio år ska du själv visa att du inte längre har väsentlig anknytning till Sverige. Detta gäller i fem år från utresedagen. Omständigheter som har betydelse är bland annat om du:

  • är svensk medborgare

  • varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort

  • vistas utomlands för studier eller hälsoskäl

  • har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk

  • har din familj kvar i Sverige

  • bedriver näringsverksamhet här i Sverige

  • är ekonomiskt engagerad i Sverige genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige

  • har fastighet i Sverige

Ovanstående är exempel på vad man ser till när man bedömer om du efter utflyttning är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. I bedömningen av vad man kan kalla den skatterättsliga bosättningen väger Skatteverket samman alla kända omständigheter.

Källa: Skatteverket

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...