Innehåll

Resultat nr 2 2018

Investerare: När ska du ta in investerare?

Ska du starta eller köpa ett företag, eller kanske växa, och behöver pengar? Det finns gott om kapital på marknaden, men glöm inte att kontakter är lika viktigt som pengar.

Plötsligt är tillfället där, du har fått möjlighet att förvärva eller starta det där bolaget du länge har drömt om, men du saknar pengar. Hur ska du få tag på det kapital som behövs? Pengar finns det gott om på marknaden och det finns flera vägar att gå för att lyckas, men det gäller att vara ute i god tid och vara väl förberedd, säger Sven Cristea. auktoriserad revisor på KPMG:s Göteborgskontor.

– Trots att vi i dag har en marknad som fullkomligt flödar över av tillgängligt kapital så upplever många nystartade bolag att det är svårt att ordna finansiering. Anledningarna varierar, men många gånger beror det på att bolagen är dåligt förberedda.

Hur förbereder man sig då på bästa sätt? Mycket handlar förstås om att kunna sälja in sin idé och vision. Och att ha gjort sin hemläxa med planer och kalkyler.

– För att kunna genomföra en lyckosam kapitalanskaffning behövs initialt en tydlig affärsplan, en bra beskrivning av teamet som ska leda företaget, genomgång av marknad och målgrupper och framför allt en övertygande beskrivning av hur bolaget ska tjäna pengar och hur den ekonomiska kalkylen ser ut. Därefter gäller det att hitta rätt investerare.

Men inledningsvis kanske det inte bara är kapital som behövs, utan även kompetens, erfarenhet, kontakter och stöttning – och det kan rätt investerare bidra med. Det är därför bra att vara ute i god tid, kapitalanskaffning tar tid. En typ av investerare är affärsänglarna, de har gott om kapital, några har varit entreprenörer som sålt sitt bolag och vill nu investera en del av sina pengar.

– Affärsänglar är vanligt, jag jobbar med flera. Det är människor som sitter på kapital och söker efter bra bolag att investera i. Det händer att jag kopplar ihop bolag och affärsänglar i mitt nätverk som får träffas förutsättningslöst. Ibland blir det affär, ibland inte. Jag tycker att det viktigaste är att skapa rätt förutsättningar, säger Sven Christea.

Och det handlar inte alltid bara om planer och framtida avkastning för en investerare.

– Det bygger mycket på förtroende, att de tror på entreprenören. Mjuka värden som kan vara nog så viktiga.

Erika Andersson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...