Innehåll

Resultat nr 2 2018

Investerare: Kapitalanskaffning tar mycket tid och resurser i anspråk

När entreprenörer startar bolag kan förutsättningarna se väldigt olika ut. En del väljer att starta företag direkt efter genomförd utbildning, andra väljer att starta efter en lång karriär inom näringslivet. Långt ifrån alla har en bakgrund inom ekonomi eller juridik, men gemensamt är att man har en vision eller idé som man vill förverkliga.

– Jag tycker man ska ta hjälp av rådgivare med sådant man inte kan och ta hjälp i tid, inte när behovet av kapital väl har uppstått, säger Sven Cristea, auktoriserad revisor KPMG.

Hjälp, kapital och kompetens behöver inte nödvändigtvis komma från riskkapitalbolag eller affärsänglar. Det finns ett flertal nationella och regionala forum, exempelvis Almi, Connect, Vinnova och NyföretagarCentrum, som alla kan bidra med stöttning och finansiering under företagens tidiga faser.

– Vissa av aktörerna erbjuder program där företagen stöttas stegvis hela vägen fram till genomförd kapitalanskaffning. Det är ett utmärkt sätt att få en riktigt bra start på sitt företagande.

Att ha tänkt igenom sitt behov av kapital så att det blir rätt nivå från början kan också spara tid och energi. Något som i stället kan användas i verksamheten och utveckling av bolaget.

– En kapitalanskaffning tar mycket tid och resurser, blir det rätt från början ger det företaget en bättre möjlighet att fokusera på sin affärsidé och verksamhet.

– Vår erfarenhet av tillväxtbolag och startups är att kapitalanskaffningen tenderar att få ett primärt fokus. Bolagen är också generellt osäkra på vilket kapitalbehov som faktiskt finns. Det kan innebära att kapital måste anskaffas i flera omgångar och att entreprenörens ägande successivt minskar.

Och gratisluncher är som bekant ovanliga, de flesta externa investerare har en placeringshorisont och vill ha avkastning på sin investering inom en överskådlig framtid.

– Många entreprenörer är inte medvetna om att de när de tar in externa investerare indirekt accepterar att göra en exit någon gång i framtiden, att bolaget ska säljas eller börsnoteras. Ta hjälp av rådgivare och se till att det finns avtal på plats och att du förstår innebörden.

Erika Andersson