Innehåll

Genom korttidspermittering kan arbetsgivaren minska sina lönekostnader med 50 procent. Samtidigt kan arbetstagaren behålla 90 procent av lönen.

Många arbetsgivare, framför allt inom restaurang-, hotell- och turismnäringen, är hårt pressade av coronavirusets ekonomiska effekter, då kundunderlaget minskat kraftigt. Även övriga branscher påverkas starkt. För att hjälpa livskraftiga företag att undgå konkurs har staten valt att gå in och täcka upp till tre fjärdedelar av kostnaden som uppstår vid korttidspermittering. Det betyder att arbetstagaren kan gå ner i arbetstid och trots det få ut över 90 procent av sin lön.

Tillväxtverket har på sin webb samlat information om korttidspermittering, vad som gäller och hur man som företagare ska gå tillväga. Stödet finnas tillgängligt från 7 april, men ska tillämpas redan från 16 mars och gälla under hela 2020.

Vad behöver du som företagare göra?

Förbered dig genom att se till att stöd för korttidspermittering finns i centrala och/eller lokala kollektivavtal. Saknas kollektivavtal? Se till att skriftligt avtal, med stöd för korttidspermittering, finns med minst 70 procent av arbetstagarna.

Vilka omfattas?

Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser. När det kommer till de anställda omfattar stödet endast anställda som varit avlönade tre månader före ansökan om stöd. Tillväxtverket gör en extensiv tolkning av lagen som innebär att anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas med undantag för företagsformen enskild firma. (En enskild firmas eventuella andra anställda kan dock omfattas). Förutsättningen är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.

Hur ansöker jag?

Ansökan går att göra från 7 april och sker via tillvaxtverket.se. Stödet kan betalas ut först efter att ansökan godkänts av myndigheten.

Följande räkneexempel har tidigare presenterats av regeringen:

”Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.”

Text: Charlotta Marténg