Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 1999-421

(22 juli 1999)

RN förelade i april 1999 J att senast den 25 maj 1999 yttra sig över en anmälan som hade inkommit från skattemyndigheten samt inge viss granskningsdokumentation. Yttrande och begärd dokumentation inkom emellertid inte. J förelades därefter på nytt den 7 juni 1999 att inkomma med yttrande och dokumentation inom tre veckor från det att han fick del av föreläggandet. I föreläggandet erinrades han om att underlåtenhet att lämna begärda uppgifter till RN utgör ett allvarligt åsidosättande av en revisors skyldigheter. J fick del av föreläggandet den 22 juni 1999 och skulle således ha inkommit med yttrande och begärd dokumentation senast den 13 juli 1999. Yttrande och begärda handlingar inkom dock inte och J hörde inte av sig till RN.

RNs bedömning (ordföranden)

”Genom sin underlåtenhet att lämna de uppgifter och handlingar som begärts har J på ett allvarligt sätt åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Med stöd av 22 § andra stycket revisorslagen meddelar RN J varning. J föreläggs vidare att inom fyra veckor från mottagandet av detta beslut inkomma med yttrande och dokumentation i enlighet med RNs föreläggande den 15 april 1999. Om J inte efterkommer föreläggandet kan RN komma att upphäva hans godkännande som revisor.”

Revisorsnämndens beslut har vunnit laga kraft

Uppdatering

Revisorsnämnden (ordföranden) har, med stöd av 22 § 2 st. och 25 § 1 st. revisorslagen, med omedelbar verkan upphävt godkännandet för en revisor som, trots RNs förelägganden och meddelad varning, åsidosatt sin skyldighet enligt 20 § revisorslagen att inkomma med yttrande och granskningsdokumentation till RN avseende en anmälan från en skattemyndighet.

Upphävandet har överklagats till Länsrätten i Stockholms län.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...