Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2003-167

(2003-10-07)

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning samt förelägger honom att inom en vecka från mottagandet av detta beslut inkomma med handlingar enligt RNs föreläggande av den 15 augusti 2003.

Sedan Skattemyndigheten i Z-stad inkommit med en underrättelse avseende godkände revisorn A-son har Revisorsnämnden (RN) öppnat förevarande disciplinärende och förelagt A-son att senast den 19 mars 2003 inkomma med yttrande jämte dokumentation. A-son har därefter vid fyra tillfällen begärt och beviljats anstånd, senast till den 27 juni 2003. Den 1 juli 2003 inkom ett yttrande till RN. Den av myndigheten efterfrågade dokumentationen inkom dock inte.

Den 15 augusti 2003 förelade RN A-son att inkomma med begärd dokumentation inom tio dagar från det att han fick del av föreläggandet. Föreläggandet sändes som rekommenderat brev med mottagningsbevis. I det aktuella föreläggandet erinrades han vidare om att underlåtenhet att lämna de handlingar som behövs för RNs tillsyn bedöms som ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åligger en revisor samt att RN kommer att överväga att vidta disciplinära åtgärder om begärda handlingar inte inkommer inom angiven tid. A-son fick del av föreläggandet den 17 september 2003 och skulle således ha inkommit med dokumentationen senast den 29 september 2003. Någon dokumentation har dock inte inkommit. A-son har inte heller på annat sätt hört av sig till RN.

Enligt 28 § revisorslagen (2001:883) är en revisor skyldig att lämna RN de uppgifter som behövs för tillsynen. Underlåtenhet av en revisor att fullgöra denna skyldighet omöjliggör RNs tillsyn och bedöms därför som ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åligger en revisor.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen meddelar RN A-son varning.

A-son föreläggs vidare att inom en vecka från mottagandet av detta beslut inkomma med handlingar enligt RNs föreläggande av den 15 augusti 2003. Om A-son inte efterkommer föreläggandet kommer RN att överväga att upphäva hans godkännande som revisor.

Detta beslut har fattats av stf. direktören Per Eskilsson i närvaro av avdelningsdirektören Helene Agélii som föredragit ärendet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...