Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2004-77

(2004-12-09)

Revisorsnämnden avskriver ärendet.

Revisorsnämnden har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. A-son har yttrat sig över underrättelsen. Vad som framkommit föranleder inte Revisorsnämnden att vidta ytterligare åtgärder.

Ärendet avskrivs.

Detta beslut har fattats av Revisorsnämnden. I beslutet har deltagit f.d. domaren i Europadomstolen Elisabeth Palm, ordförande, hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, vice ordförande, skattechefen Vilhelm Andersson, auktoriserade revisorn Ulla Nordin Buisman, biträdande avdelningschefen Eva Ekström, godkände revisorn Klas-Erik Hjorth, utredningssekreteraren Jan-Erik Moreau, skattejuristen Kerstin Nyquist samt professorn Claes Norberg. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit direktören Peter Strömberg, chefsjuristen Per Eskilsson, revisionsdirektören Kerstin Stenberg samt avdelningsdirektören Niklas Valentin som föredragit ärendet.