Prop. 2004/05:174 En kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen beslutade den 16 februari 2005 att anta regeringens förslag till ny försäkringsavtalslag (2005:104). Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen skall enligt de nuvarande övergångsbestämmelserna bara tillämpas på kollektivavtalsgrundade försäkringar om vilka avtal har ingåtts efter lagens ikraftträdande eller som har förnyats därefter. Vid lagens tillkomst förväntades det nämligen att berörda parter skulle förnya de kollektivavtalsgrundade försäkringar som man vill skall falla under den nya lagen. Enligt vad som därefter har framhållits från berörda intressenter (parterna på arbetsmarknaden och de försäkringsbolag som meddelar kollektivavtalsgrundade försäkringar) är det dock ett omständligt förfarande att förnya försäkringarna på det sätt som övergångsbestämmelsen förutsätter, samtidigt som det anses angeläget att den nya lagen blir tillämplig snarast.

I denna proposition föreslår regeringen en kompletterande övergångsbestämmelse, som innebär att lagen i stället direkt skall tillämpas på äldre kollektivavtalsgrundade försäkringar. Därmed uppnås alltså en ordning som är mera praktisk för parterna och säkerställs ett snabbare ikraftträdande av lagen för denna typ av försäkringar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...