Prop. 2009/10:29 Ytterligare sänkt skatt för pensionärer

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att ytterligare stärka pensionärernas disponibla inkomster föreslås i propositionen en förstärkning av den skattelättnad som gäller för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Genom förstärkningen får samtliga personer i åldersgruppen som betalar skatt en skattesänkning.

Förslaget innebär för en pensionär med full garantipension en skattesänkning med mellan ca 1 000 och 1 200 kronor per år beroende på kommunalskattenivå. För en pensionär som har 150 000 kronor i inkomst innebär förslaget en skattesänkning med mellan ca 1 700 och 2 000 kronor per år beroende på kommunalskattenivå.

Efter en sådan förstärkning uppgår grundavdraget, inklusive den förhöjda delen, till 39 600 kronor för beskattningsåret 2010 upp till en taxerad förvärvsinkomst på ca 165 400 kronor. För inkomster under 39 600 kronor blir grundavdraget alltså lika stort som den taxerade förvärvsinkomsten, varför ingen skatt ska betalas på inkomsten. För inkomster mellan ca 165 400 och 388 300 kronor reduceras grundavdraget med 95 kronor per 1 000 kronor i ökad taxerad förvärvsinkomst. För inkomster över ca 388 300 kronor blir grundavdraget 18 400 kronor.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...