Innehåll

Skattenytt nr 5 1991 s. 302

Förenklat skattesystem?

Genom nyligen genomförd lagstiftning (SFS 1990:1421-1422) har reglerna för kvittning av underskott i konstnärlig och litterär näringsverksamhet ytterligare nyanserats. Under följande förutsättningar skall underskott i konstnärlig m.m. verksamhet kvittas mot inkomst av kapital:

I

a) Den skattskyldige ska vara fysisk person eller dödsbo

b) Det ska vara fråga om aktiv konstnärlig m.m. verksamhet

c) En fastighet ska till övervägande del ha använts i förvärvskällan (således ej en privatbostadsfastighet)

d) Denna fastighet ska ha sålts med vinst

e) Underskott ska föreligga i förvärvskällan (även efter att avdrag för värdeminskning och värdehöjande reparationer på fastigheten återlagts)

II

Förslår ej vinsten p.g.a. fastighetsförsäljningen att täcka underskottet skall detta enligt SI 26 § 9 mom. avräknas mot vinst vid försäljning av bostadsrätt som varit att hänföra till verksamheten.

III

Förslår ej heller denna vinst får underskottet enligt KL 33 § 3 mom. 1 st. till den del det nu överstiger avdrag för underskott från närmast föregående beskattningsår kvittas mot inkomst av tjänst. Som förutsättning härför kräves dock att intäkter av någon betydenhet redovisats för de senaste fyra åren i näringsverksamheten. Även inkomster som hänföres till inkomst av tjänst beaktas. Lagstiftarens ambitionsnivå och omsorg om konstnärer m.fl. överträffar alla förväntningar. Hur ofta användes förresten en fastighet till övervägande del i konstnärlig eller litterär verksamhet?

Allan Gottfarb är högskolelektor i beskattningsrätt vid Stockholms universitet.

Allan Gottfarb

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...