Innehåll

Skattenytt nr 1–2 1994 s. 83

Replik

I anledning av min artikel i SkatteNytt 1993 nr 11 om beskattning av anteciperad utdelning har Kurt-Göran Kjell skrivit en kort replik. Huvudtesen därvid är, att regeringsrätten har behandlat frågan om anteciperad utdelning, eftersom det var detta som bolaget frågade om.

Det är sannolikt ett helt riktigt påpekande, att regeringsrätten avsett att behandla frågan om anteciperad utdelning, något som jag själv låtit mig förledas att tro i min artikel i SkatteNytt 1993 nr 3. Eftersom mina kommentarer i det numret därefter blev processargument, ansåg jag det emellertid väsentligt att påtala, att regeringsrätten – om man avsett att behandla beskattning av anteciperad utdelning – behandlat frågan utifrån felaktiga förutsättningar. Oavsett om den skattskyldige själv påstått att det rört sig om anteciperad utdelning eller ej, avsåg målet interimsutdelning från ett holländskt bolaget. I min artikel i SkatteNytt nr 11 1993 har jag påtalat de betydande skillnader som i rättsligt hänseende finns mellan interimsutdelning och anteciperad utdelning. Därmed blir också regeringsrättens ställningstagande av intet värde principiellt sett. Även om regeringsrätten avsett att pröva frågan om anteciperad utdelning, brister således de rättsliga förutsättningarna på ett sådant sätt, att frågan inte kan anses ha besvarats av regeringsrätten annat än i just det aktuella fallet. Däremot kan regeringsrätten inte ansetts ha besvarat den generella frågan om den skatterättsliga behandlingen av anteciperad utdelning från ett svenskt företag, där förutsättningarna jämfört med det fall som prövades i RÅ 1992 not 624 är helt annorlunda.

Göran Grosskopf

Göran Grosskopf

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...