Innehåll

Skattenytt nr 7–8 1994 s. 507

Förvärvskälla och skogskonto

Numera hänförs all inkomst av näringsverksamhet som bedrivs av en fysisk person eller ett handelsbolag till en och samma förvärvskälla.

Reglerna avseende uppskovsbeloppen i skogskontolagen har ej ändrats. I fall 2 § c) anges ”saluvärdet av skogsprodukter, som under beskattningsåret har tagits ut för förädling i annan förvärvskälla inom inkomstslaget näringsverksamhet”.

En skogsägare och företagare som förädlar skogsprodukter kan numera knappast tillämpa denna bestämmelse. Om t.ex. sågtimmer förädlas till sågat virke och säljs som detta sortiment sker detta i samma förvärvskälla. Intäkten i förvärvskällan utgörs av försäljningspriset för det sågade virket. Med skogsprodukter menas normalt sågtimmer, massaved och annan råvara från skogsbruket.

En möjlighet för att kunna erhålla uppskov enligt skogskontolagen är att förädlingsverksamheten ombildas till ett handelsbolag. Skogsbruket blir kvar som enskild näringsverksamhet. Skogsbruket blir då en förvärvskälla och förädlingsverksamheten blir en annan förvärvskälla. I så fall måste ytterligare minst en delägare ingå i handelsbolaget. Skogsbruket som levererar skogsprodukter till handelsbolaget kan få uppskov enligt skogskontolagen.

Är det lagstiftarens mening att dylika företagsformer skall bildas för att man skall kunna tillämpa tidigare bestämmelser?

Både nu och tidigare gäller att skogsprodukter som uttages för eget bruk (virke för husbehov) ej ger rätt till uppskov enligt skogskontolagen. Enligt bestämmelserna för skogsavdrag (KL anvisn. till 23 § punkt 9) får skogsprodukter för eget bruk ingå i den avdragsgrundande skogsintäkten. Motsvarande borde gälla i skogskontolagen.

Regel c) avseende uppskovsbelopp i skogskontolagen borde ändras enligt följande: fyrtio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under beskattningsåret har förädlats i näringsverksamheten eller tillgodogjorts för eget bruk.

Vid avverkning p.g.a. skogsskador gäller femtio procent.

Per Kullberg är byrådirektör vid Skogsstyrelsen.

Per Kullberg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...