Innehåll

Skattenytt nr 10 1998 s. 606

Replik angående Leif Muténs anmärkningar

Med anledning av de av Leif Mutén framförda anmärkningarna, önskar jag härmed replikera och söka reda ut föreliggande oklarheter.

Vid översättningen av uppsatsen från originalspråket engelska till svenska, har uppenbarligen det felet uppstått, att det engelska ordet billion felaktigt översatts till det svenska ordet billion. Likaså har den amerikanska engelskans ord trillion felaktigt översatts till det svenska ordet trillion. Översättningen av denna typ av termer kompliceras av att den brittiska engelskan och den amerikanska engelskan inte alltid är samstämmiga. Förväxlingen är dock högst beklaglig och har skapat viss förvirring. Klarläggas bör således, i enlighet med Leif Muténs påpekande, att det svenska ordet miljard (9 nollor) motsvaras på amerikansk engelska av ordet billion. På brittisk engelska används orden milliard och billion alternativt, även om det förstnämnda förekommer alltmer sällan. Det svenska ordet billion (12 nollor) motsvaras på amerikansk engelska av ordet trillion. På brittisk engelska används orden billion och trillion alternativt, även i detta fall förekommer dock det förstnämnda alltmer sällan. Det svenska ordet peta används som förstavelse till den måttenhet som innebär en etta följd av 15 nollor. Ordet har samma betydelse i engelskan. Det svenska ordet trillion (18 nollor) motsvaras på amerikansk engelska av ordet quintillion medan den brittiska engelskan använder sig av ordet trillion. Den svenska kvintillionen är däremot en etta följd av 30 nollor, ett tal som i den brittiska engelskan betecknas quintillion, medan den amerikanska engelskan använder sig av ordet nonillion.

Vad sedan gäller Leif Muténs anmärkning angående förslaget om en bitskatt, vill jag poängtera att flertalet av Internets användare och förespråkare ställer sig negativa till förslaget, av såväl tekniska som ekonomiska anledningar. De praktiska detaljerna kring en eventuell bitskatt är relativt outforskade och det är högst troligt att tillämpligheten av såväl enheten bit som den föreslagna skattesatsen kommer att omprövas allteftersom tekniken framskrider. Av bitskatteförslaget framgår dock tydligt, enligt min mening, vilken prioritetsordning som åtminstone Cordell tillämpar mellan teknikens utveckling och skattebasens upprätthållande.

Cristina Landgren

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...