Innehåll

Per Anclow, president vid kammarrätten i Stockholm

Stig von Bahr, regeringsråd

Sture Bergström, professor i finansrätt vid Lunds Universitet

Göran Grosskopf, professor, Tetra Laval International SA

Jan Kleerup, skattejurist vid Ernst & Young Revisionsbyrå i Stockholm

Börje Leidhammar, professor, verksam vid Ernst & Young Revisionsbyrå i Stockholm

Gustaf Lindencrona, professor, rektor vid Stockholms Universitet

Claes Norberg, professor i handelsrätt vid Lunds Universitet

Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms Universitet

Gunnar Rabe, skattejurist vid Sveriges Industriförbund

Bo Svensson, lärare i skatterätt vid Handelshögskolan i Göteborg

Yvonne Svenström, avdelningsdirektör vid Riksskatteverket

Bertil Wiman, professor i internationell skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm