Skatteområdet präglas av ständiga förändringar och tilltagande internationalisering. Härtill kommer den ökade hastighet med vilken skatterättslig information och analys numera förutsätts produceras och levereras.

Skattenytt har som ambition att möta samtidens krav på ett sätt som gör tidskriften intressant för akademiker såväl som för praktiker. Under 2000 har Skattenytts hemsida (www.skattenytt.se) funnit sin form. En nyhet fr.o.m. 2001 är att prenumeranterna kan få tidskriften bekvämt levererad direkt i sin dator via FAR Skatt. Möjligheten att prenumerera på traditionellt sätt kvarstår naturligtvis. Det är dock innehållet och inte formen som är det viktigaste. Vi vill därför som vanligt hälsa gamla och nya författare välkomna med sina bidrag till tidskriften.

Skattenytts redaktionskommitté har under 2000 utökats med en medlem och vi hälsar finansrådet Carl Gustav Fernlund välkommen i denna krets. Slutligen vill vi erinra om att vi för ett år sedan utfäste ett särskilt jubileumsnummer med anledning av Skattenytts 50-årsjubileum. Arbetet med denna specialutgåva är nu klart och jubileumsnumret distribueras under årets första månader.

Robert Påhlsson

Christer Silfverberg

Kristina Ståhl