Innehåll

Skattenytt nr 12 2002 s. 669

Forskarseminarium i Marstrand

Den 8–10 september 2002 var det åter dags för forskarseminarium i TOR/Skattenytts regi. Det var det femte forskarseminariet som stiftelsen arrangerat, tidigare seminarier har varit förlagda i Sigtuna (1993), Brösarp (1996), Aspa (1998) och Vemdalen (2000). Ämnet för seminariet var internationell skatterätt vilket hade lockat så många som 45 av landets aktiva skatterättsforskare.

Forskarseminariet inleddes med en middag på konferenshotellet Villa Maritime där vår värd, professor Robert Påhlsson, hälsade oss välkomna. Först på programmet den följande morgonen stod jur. dr. Mattias Dahlberg som gav en presentation av rättskällor i den internationella skatterätten. Mattias gav en informativ introduktion till dubbelbeskattningsavtalsrätten. Därefter följde ett föredrag av forskarseminariets internationelle gäst, professor Niels Winther-Sörensen från Handelshögskolan i Köpenhamn. Han redogjorde för EG-rättens betydelse för den danska inkomstskatterätten. Många av de situationer som lett till problem i Danmark är intressanta även ur ett svenskt perspektiv. Dagens sista anförande hölls av jur. dr. Lars-Erik Wenehed som talade över ämnet ”Vad är internationell skatterätt?” Lars-Erik fokuserade främst på de ekonomiska effekterna av underkapitaliseringsregler.

Efter lunchen riktades uppmärksamheten mot ett antal diskussionsuppgifter som bland annat rörde underkapitalisering och dubbelbeskattningsavtalsrätt. Uppgifterna avhandlades i smågrupper sammansatta av representanter från de olika forskningscentra. Eftermiddagen och kvällen bjöd på många trevliga upplevelser med bad och promenader och framförallt, den gemensamma middagen, bestående av skaldjursbuffé, som serverades på Carlstens fästning.

Följande morgon höll professor Nils Mattsson ett föredrag med titeln ”Vadan och varthän? Några reflektioner om den internationella skatterätten”. Nils redogjorde för förändringar som skett på den svenska interna internationella skatterättens område under de senaste årtiondena. Återstoden av förmiddagen, och även en stund efter lunch, ägnades åt redovisning av gruppdiskussionerna. De livliga och intressanta diskussioner som följde engagerade flertalet av deltagarna.

Ett varmt tack riktas till professor Robert Påhlsson och Anna Wahle, som i TOR/ Skattenytts regi arrangerat ett fantastiskt trevligt forskarseminarium med goda förutsättningar både för givande vetenskapliga diskussioner och avslappnat samkväm.

Maria Hilling är doktorand i skatterätt vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.