Innehåll

Skattenytt nr 6 2002 s. 248

Författare i detta nummer

Sture Bergström, professor i finansrätt vid Lunds universitet

Göran Grosskopf, professor, Tetra Laval International SA

Jan Kleerup, skattejurist vid Ernst & Young Revisionsbyrå i Stockholm

Börje Leidhammar, skattejurist vid Ernst & Young, adj. professor vid Karlstads universitet

Gustaf Lindencrona, professor, rektor vid Stockholms universitet

Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Robert Påhlsson, professor i handelsrätt med inriktning mot skatterätt vid Handelshögskolan i Göteborg

Gunnar Rabe, skattejurist vid Svenskt Näringsliv

Christer Silfverberg, docent, t.f. professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Kristina Ståhl, docent i finansrätt vid Uppsala universitet

Bo Svensson, lärare i skatterätt vid Handelshögskolan i Göteborg

Yvonne Svenström, avdelningsdirektör vid Riksskatteverket

Bertil Wiman, innehavare av KPMG:s professur i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm

Roger Persson Österman, docent i finansrätt vid Stockholms universitet