Innehåll

Skattenytt nr 1–2 2003 s. 93

Skattefri friskvård – ett sätt att sänka sjukskrivningstalen

Det är allmänt vedertaget att det stora antalet sjukskrivna är ett allvarligt samhällsproblem. Våra politiker borde göra något åt detta. Varför inte börja med att modernisera de gamla skattereglerna om friskvård? Dagens regelverk är föråldrat och förhindrar och försvårar för arbetsgivare att medverka till bättre hälsa bland de anställda.

För att friskvård som arbetsgivaren subventionerar ska vara skattefri för den anställde och därmed fri från arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren krävs enligt lagtexten att motionen

 • utövas inom anläggning som regelbundet disponeras av arbetsgivaren eller av en personalstiftelse som är knuten till arbetsgivaren,

 • utövas enligt abonnemang som tecknats av arbetsgivaren och betalas direkt av denne till anläggningens innehavare,

 • är av kollektiv natur, eller,

 • i andra fall i ringa omfattning utövas av den anställde.

För att vara skattefri får friskvården inte heller kunna bytas ut mot kontanter och den måste erbjudas samtliga anställda, inklusive tillfälligt anställda.

Kravet att friskvården ska utövas enligt abonnemang som tecknas av arbetsgivaren och betalas direkt av denne till anläggningens innehavare medför att en anställd inte på eget bevåg kan köpa ett motionskort och sedan mot kvitto få ersättning av arbetsgivaren. Enligt reglerna måste arbetsgivaren betala direkt till innehavaren av anläggningen. Den anställdes köp medför alltså att ersättningen för motionskortet är att jämställa med lön (enligt skattemyndigheten i Stockholm Rättsnytt 4/02).

Det förekommer även att arbetsgivaren ger den anställde en viss summa pengar för att den anställde själv ska köpa ett motionskort. Även denna transaktion bryter mot kravet på direktbetalning varför arbetsgivarens utbetalning inte kan ses som en skattefri friskvårdsförmån.

Kravet att den subventionerade friskvården inte får bytas ut mot kontanter innebär att man inte kan få friskvård mot bruttolöneavdrag. Den anställde kan således inte avstå från lön mot att erhålla t.ex. ett gym-kort från arbetsgivaren. Det medför en omedelbar beskattning av värdet på gym-kortet så som för lön.

Dessa förhållanden har observerats av en utredning. I utredningen om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. (SOU 1999:94) föreslås att nya regler införs. Bl.a. föreslås att bestämmelsen om friskvård frikopplas från bestämmelsen om personalvårdsförmåner. Det skulle medföra att det blir möjligt att erhålla friskvårdsförmån mot bruttolöneavdrag.

Utredningen anser vidare att det räcker med att friskvårdserbjudandet riktas till hela den stadigvarande personalen för att vara skattefri. Icke stadigvarande personal som t.ex. korttidsanställda och uppdragstagare ska inte behöva omfattas av erbjudandet.

För att få stopp på de skenande sjukskrivningstalen borde skattereglerna om subventionerad friskvård ändras med det snaraste. Våga befria friskvård från beskattning, låt de anställda gympa och styrketräna skattefritt på samma sätt som de kunnat lära sig datakunskap utan skatt. Medge arbetsgivaren möjlighet att subventionera mot bruttolöneavdrag på samma sätt som med hemdatorerna. Om detta är för mycket så genomför i varje fall snabbt det lagändringsförlag som finns idag.

Marcus Anttila

Marcus Anttila, KPMG Skatt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...