Innehåll

Skattenytt nr 4 2004 s. 240

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 86 Stockholm.

Festskrift till Edward Andersson. Utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, 2004, 493 s.

Festskriften tillägnas Professor Edward Andersson på hans 70-årsdag den 31 december 2003. Samtliga 37 bidrag utom två är på svenska språket, ett är på norska och ett på danska. Artiklarna omfattar förutom finsk rätt också internationell skatterätt och EG-rätt. De svenska bidragen är författade av Sture Bergström, Gustaf Lindencrona, Sven-Olof Lodin, Nils Mattsson, Peter Melz, Leif Mutén, Christer Silfverberg och Bertil Wiman.

Gustavsson, Sverker, Oxelheim, Lars och Wahl, Nils (redaktörer), EU, skatterna och välfärden. Santérus Förlag, 2004, 240 s.

Årsbok för europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap. De skatterättsliga bidragen är författade av Anette Bruzelius (Skattekonkurrens – hinder eller förutsättning för en nationell välfärdsstat), Sven-Olof Lodin (EU:s beslutsordning ett hinder för välfärdsutvecklingen) och Bertil Wiman (Nationella inkomstskatter och europeisk effektivitet), men även övriga bidrag är av intresse för en skatterättslig läsarskara.

Heinestam, Bengt, Fusioner & Fissioner, Björn Lundén Information, 2004, 5 upplagan, 283 s.

Praktisk handbok för aktiebolag.

Höglund, Mats, Anstånd med betalning av skatt. Jure Förlag AB, 2004, 351 s.

Detta är en licentiatavhandling framlagd vid Handelshögskolan i Stockholm den 10 mars 2004. I boken undersöks om gällande anståndsregler är förenlig med rimliga krav på rättssäkerhet. Författaren lämnar också olika förslag på anståndsregler anpassade för en rättssäker tillämpning.

Lang, Michael, m.fl. (redaktör), CFC Legislation. Domestic Provisions, Tax Treaties and EC Law. Linde Verlag, Wien, 2004, 653 s.

Innehåller en generalrapport på ovanstående tema samt 23 nationalrapporter från flertalet EU-medlemsstater samt Australien, Estland, Israel, Lettland, Norge, Nya Zeeland, Ungern och Tjeckien. Ämnet diskuterades vid en konferens i Rust, Österrike i juli 2003. Den svenska nationalrapporten är skriven av Mattias Dahlberg.

Model Tax Convention on Income and on Capital, OECD, 2003, 342 s. Condensed version.

Täcker beslutade förändringar fram till januari 2003.

Lundén, Björn, Nygren, Karin och Svensson, Ulf, Avdrag 2004. Björn Lundén Information, 2003, 9 upplagan, 295 s.

Uppslagsbok för företag och privatpersoner.

Lundén, Björn och Svensson, Ulf, Deklarationsteknik. Björn Lundén Information, 2004, 11 upplagan, 439 s.

Beskrivning av hur deklarationsblanketter fylles i.

Lundén, Björn, Aktiebolag. Björn Lundén Information, 2004, 12 upplagan, 405 s.

Skatt, ekonomi och juridik för aktiebolag.

Lundén, Björn och Svensson, Ulf, Handelsbolag. Björn Lundén Information, 2004, 11 upplagan, 304 s.

Ekonomi, skatt och deklaration för handelsbolag och kommanditbolag.

Lundén, Björn, Enskild firma. Björn Lundén Information, 2004, 12 upplagan, 271 s.

Skatt, deklaration, ekonomi och juridik för enskild firma.

Lundén, Björn och Nygren, Karin. Personalförmåner. Björn Lundén Information, 2004, 7 upplagan, 320 s.

Skattefria förmåner, personalvårdsförmåner, bilförmån, hälso- och sjukvård, motion- och friskvård, datorer och traktamenten behandlas i boken.

Lundén, Björn och Svensson, Ulf, Starta & driva företag. Björn Lundén Information, 2004, 11 upplagan, 297 s.

Råd och tips till den som avser att starta och driva ett företag.

Lundén, Björn och Ohlsson, Gunnar, Bokslutsanalys. Björn Lundén Information, 2003, 3 upplagan, 295 s.

Grundläggande bokslutskunskap och metoder för räkenskapsanalys.

Lundén, Björn, Lantbrukarhandboken. Björn Lundén Information, 2004, 7 upplagan, 285 s.

Skatt och ekonomi för den som arbetar med jord och skog.

Norrman, Thomas, Nygren, Karin och Ålund, Anna, Skattenyheter 2004. Björn Lundén Information, 2004, 9 upplagan, 185 s.

Boken behandlar nyheter i skattesystemet inför år 2004.

Palm, Anders, Pensionsstiftelser. Björn Lundén Information, 2003, 3 upplagan, 271 s.

Hur den som driver aktiebolag kan ordna sin pension på ett förmånligt sätt.

Rabe, Gunnar och Bojs, Johan, Det svenska skattesystemet. Norstedts Juridik, 2004, 573 s. 17 upplagan.

Denna lärobok är uppdaterad avseende rättsfall fram till 1 juli 2003 och avseende riksdagsbeslut fram till årsskiftet 2003/04. Det innebär bland annat att de nya reglerna om beskattning av näringsbetingade andelar och de nya CFC-reglerna är behandlade.

Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 04:1. Norstedts Juridik, 2004, 876 s.

Lagar och andra som de lyder den 1 januari 2004.

Sjöstedt Forslund, Christina, Fastighetsmoms. Björn Lundén Information, 2003, 175 s.

En praktisk momshandledning om frivilligt momsinträde, fastighetsförvaltning, jämkning, byggtjänster, överlåtelser, uthyrning, m.m.

Statsskattelovens 100 års Jubilæum. Thomson A/S, Köpenhamn, 2003, 311 s.

Specialnummer av danska skattetidskriften SR-Skat med anledning av att den danska statsskattelagen firar 100 år.

Svensk Lag 2004. Iustus Förlag, 2004.

Lagbok som innehåller all lagtext som används i de obligatoriska momenten i juristutbildningen, dock med undantag för större delen av skatterätten.

Svensson, Ulf, Fastigheter. Björn Lundén Information, 2004, 3 upplagan, 262 s.

En praktisk handbok om skatt, redovisning och juridik för fastighetsägare.

Bertil Wiman

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...