Skattenytt nr 6 2004 s. 364

A Inkomstskatt

A11 Speciella företag

Värdepappersfonder

RÅ 2003 not 67 (fhb). X, ett tyskt GmbH, förvaltade ett antal tyska fastighetsfonder. Fonderna var inte juridiska personer och fondernas inkomster beskattades hos delägarna. X planerade att för fondernas räkning köpa fastigheter i Sverige. Fråga ställdes om X kunde bli beskattat i Sverige för fastighetsinkomster.

SRN, vars förhandsbesked fastställdes av Regeringsrätten, angav att X skulle beskattas för fastighetsinkomsterna. Ställningstagandet grundade sig på att fastighetsfonderna inte ansågs vara utländska värdepappersfonder enligt 6 kap. 10 § IL då de genom sina fastighetsförvärv var alltför olikartade värdepappersfonder.

Privatbostadsföretag – definition

RÅ 2003 ref. 61 (fhb). Fallet kommenteras även av Påhlsson och Wiman. En bostadsrättsförening avsåg, som ett led i att uppnå status som privatbostadsföretag, att avyttra en fastighet till pris under marknadsvärdet. Före avyttringen skulle föreningen inte uppfylla förutsättningarna för att vara ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL. Omedelbart efter avyttringen skulle förutsättningarna vara uppfyllda. Föreningen ville ha ett förhandsbesked med innebörd att föreningen vid fastighetsavyttringen inte var ett privatbostadsföretag och att överlåtelsen därför kunde vara en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL.

RSV hävdade, med hänvisning till rekommendationen RSV S 1999:43, att bedömningen skulle avse förhållandena vid beskattningsårets utgång. Detta skulle innebära att föreningen ansågs vara ett privatbostadsföretag för hela året och således vid tidpunkten för fastighetsavyttringen. SRN, vars bedömning delades av Regeringsrätten, ansåg däremot att detta var lämpligt för den löpande schablonbeskattningen, men att avyttringen kunde bedömas på annat sätt. I avsaknad av direkta regler ansågs att förhållandena vid avyttringen skulle läggas till grund för bedömningen. Det innebar att föreningen då inte var ett privatbostadsföretag och att avyttringen därför kunde vara en underprisöverlåtelse.

Peter Melz

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...