Innehåll

Skattenytt nr 1–2 2005 s. 1

Skattenytt inför år 2005

Det kan på goda grunder antas att också år 2005 kommer att bli ett minst lika intressant år ur skatterättsligt perspektiv som år 2004 har varit. Bland annat kommer flera viktiga utredningar lägga fram sina betänkanden under året, till exempel om nya 3:12-regler. Att EG-domstolen kommer att meddela nya betydelsefulla domar på skatterättens område står klart. Skattenytt kommer under året att fortsätta sin bevakning av hela skatterättens område.

I och med utgången av år 2004 har några förändringar skett i redaktionen för tidskriften. Jur. kand. Ann-Sofie Henriksson lämnar uppdraget som redaktionssekreterare. Ann-Sofie har under flera år på skött uppdraget på ett förtjänstfullt sätt, och vi tackar henne varmt för hennes arbetsinsats. I redaktionskommittén sker också några förändringar. Finansrådet Carl Gustav Fernlund och docent Kristina Ståhl lämnar uppdraget som ledamöter av kommittén. Både Carl Gustav och Kristina har gjort betydelsefulla insatser för tidskriften; Kristina inte minst som biträdande redaktör under flera år. Vid halvårsskiftet lämnade regeringsrådet Bodil Hulgaard uppdraget som ledamot i redaktionskommittén; också Bodil har under många år varit betydelsefull i kommittéarbetet. Som efterträdare till Bodil hälsar vi regeringsrådet Peter Kindlund varmt välkommen.

Ny redaktionssekreterare är jur. kand. Katia Cejie, som är doktorand i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Vi är övertygade om att Katia kommer att sköta uppdraget på ett utmärkt sätt.

Det är vår målsättning att Skattenytt också under år 2005 kommer att innehålla ett stort antal artiklar av både vetenskapligt och praktiskt orienterade analyser och kommentarer på skatterättens område.

Mattias Dahlberg

Roger Persson Österman

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...