Innehåll

Skattenytt nr 10 2005 s. 613

Mer om ”obehörig vinst”

Tyvärr råkade jag lägga undan nr 5/2005 utan att ha läst alla artiklar, och när jag nu äntligen kommit att göra det är det i senaste laget för en kommentar. Ändå tycker jag det vore synd om Franciska Petterséns och Maj-Britt Remstams intressanta bidrag skulle lämnas ofullständigt med avseende på svensk praxis.

Kärnfrågan gäller om felaktigt debiterad och redovisad moms skall kunna restitueras även om det finns skäl att anta, att skaten övervältrats på köparen. Författarna menar att det i regel åligger Skatteverket att bevisa övervältring för att restitution skall vägras.

Jag skrev om målet i en uppsats, ”Skatterättsliga förutsättningar för civilrättsliga avtal, tryckt i Rättsvetenskapliga studier tillägnade minnet av Philipps Hult, Uppsala 1960, s. 404–408, och omtryckt i ”Tre skatterättsliga uppsatser”, Uppsala 1966 s. 64–68.

Vad de kunde lagt till är att regeringsrätten faktiskt knäckte frågan redan i RÅ 1958 ref 34.1 Det målet gällde Astras krav på återbetalning av varuskatt som inbetalts för halspastillen ”Hexynolsucretter”. När Astra fick Regeringsrätten att förklara att det här gällde medicin och inte godsaker, kom återbetalningsfrågan upp. Skattemyndigheten hävdade att skatten övervältrats och att den omöjliga uppgiften ålåg Astra att visa sig ha fullmakt som ombud för köparna av pastillerna. Astra hade faktiskt, oförsiktigt nog, låtit undslippa sig ett löfte att donera eventuellt restituerat belopp till medicinsk forskning. Men slutet blev att Astra fick sina pengar.

Någon större förmögenhet var det inte fråga om den gången. Men i Danmark var det efter utgången av deras ”Denkavit”-mål (C-200/90) avseende den av EGD underkända, momsliknande ”ambin” en skräckdröm för skattedepartementet att det svenska prejudikatet skulle följas. Så skedde nu inte, men jag tycker nog att historien är värd att berätta i det sammanhang artikeln behandlar.

Leif Mutén är professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...