Innehåll

Skattenytt nr 12 2006 s. 743

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Neves Cassiano, Tiago (red.), OECD Model Tax Convention on Income and Capital condensed version – 2005 and Key Tax Features of Member countries 2006. IBFD, 2006, 701 s.

Boken innehåller den officiella lydelsen av OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet i 2005 års version. Utöver modellavtalet finns i boken sammanfattningar av OECD-ländernas regler på området för direkt beskattning ur intern och internationell synvinkel.

Pedersen, Jan; Siggaard, Kurt; Winther-Sørensen, Niels & Bundgaard, Jakob, Skatteretten 3. Thomson A/S, 4 upplagan, 2006, 794 s.

Boken är en del i en serie om tre volymer som utgör en samlad framställning av dansk skatterätt. I Skatteretten 3 behandlas internationell skatterätt, skatteförvaltning och skatteprocess. Framställningen syftar till att grundligt beskriva reglerna och att belysa sambandet mellan teori och praxis.

Handledning för fastighetstaxering 2007 (SKV 312 utg. 5). Skatteverket, 5 upplagan, 2006, 308 s.

Handledningen inför taxeringen 2007 innehåller allmänna taxeringsregler och regler om värderingen av täktmark, hyreshus-, industri- och elproduktionsenheter.

Handledning för skattebetalning 2006 (SKV 404 utg. 4). Skatteverket, 4 upplagan, 2006, 845 s.

I denna handledning kommenteras bestämmelserna i skattebetalningslagen och socialavgiftslagen samt bestämmelser i angränsande regelverk såsom socialförsäkringslagen och lagen om inkomstgrundad ålderpension. I handledningen presenterar SKV sina ställningstaganden och tolkningsalternativ.

Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2006 (SKV 305 utg. 3). Skatteverket, 3 upplagan, 2006, 431 s.

I handledningen ges en sammanfattande beskrivning av redovisningslagstiftningen, Redovisningsrådets rekommendationer och Bokföringsnämndens allmänna råd. Syftet med handledningen är att redogöra för SKV:s syn på den redovisningsrättsliga grunden för beskattningen.

KPMG, Insights into IFRS – 2006/7 Edition – KPMG’s practical guide to International Financial Reporting Standards. KPMG Förlag, 3 upplagan, 2006, 1096 s.

Boken fokuserar på den praktiska tillämpningen av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Framställningen grundas på frågor som har uppstått runtom i världen och inkluderar många tillämpade exempel av standarder i kraft den 1 januari 2006. Boken belyser planerade nyheter och förändringar av IFRSregelverket samt diskuterar områden som sannolikt kommer att ändras till följd av pågående projekt.

Ulrika Gustafsson Myslinski

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...