Innehåll

Skattenytt nr 5 2006 s. 278

Kommentar till Sven-Olof Lodins artikel om de nya 3:12-reglerna

De nya 3:12-reglerna trädde i kraft från årsskiftet och är nu ett faktum. Den kritik som framförts under beredningsprocessen beträffande skatteskärpningen för kapitalvinster hörsammades inte, även om det i detta nummer av Skattenytt framförs att kritiken fått stor uppmärksamhet.

Kritiken mot den skärpning av beskattningen av kapitalvinster som de nya 3:12-reglerna innebär har bl.a. tagit sikte på att skattsatsen numera kan bli upp till 57 procent. Det är en ökning från maximala 43,5 procent enligt de gamla reglerna.

Det nya regelverket kan, under vissa förutsättningar, ge en beskattning på 20 procent (i stället för som tidigare 30 procent) upp till det s.k. gränsbeloppet. Det gränsbeloppet kan, också under vissa förutsättningar, bli högre med det nya regelverket jämfört med det gamla.

Regelsystemet är komplext och innehåller många komponenter. Konsekvenserna i olika situationer kan illustreras utifrån exempel. Vissa av dessa exempel kan visa att skärpningen till 57 procent sammantaget kan ge ökad skattebelastning. Om man väljer andra förutsättningar och andra typfall kan de visa att beskattningen kan bli lägre.

Representativiteten för de olika typfall som väljs kan diskuteras. Den utredning som tog fram förslaget till de nya reglerna beräknade att de nya reglerna på kapitalvinstområdet sammantaget skulle innebära en skatteskärpning om 300 miljoner kr. Den skatteskärpningen uppkom trots att utredningens förslag innehöll en skattesänkande övergångsregel. Den infördes inte och det torde innebära att skatteskärpningen i själva verket blev större än 300 miljoner kr.

I diskussionen kring kapitalvinstbeskattningen på 3:12-området har även begreppet ”äkta” kapitalvinster förekommit. Utan att försöka definiera begreppet närmare, vill vi peka på att det kan medverka till att olika analyser kan skilja sig i synsätt.

Vårt synsätt är att höjningen från 43,5 till 57 procent skatt är oacceptabel för kapitalvinster. Eventuella bedömningar av kapitalvinsternas ”äkthet” bör hanteras i särskild ordning. Ett annat synsätt kan vara att skatteskärpningen från 43,5 till 57 procent får accepteras, eftersom det efter lång tid (t.ex. 10 eller 20 år) kan bli möjligt att via sparade gränsbelopp få ner skattebelastningen. Osäkerhet och risk under de 10 eller 20 åren åsätts då inte något värde.

Krister Andersson, Johan Fall, Ingrid Melbi

Krister Andersson, Johan Fall och Ingrid Melbi är verksamma vid skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...